İsveç’te Türkiye demokrasisi sınavımıza hazır mıyız ? 

TÜRKİYE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ PRATİK BİLGİLERİ !

Boş verme Oy ver ! 

İSVEÇ’TE 2 GÜNLÜK DEMOKRASİ SINAVI YARIN SABAH 9.00 KISTA FUAR SALONUNDA BAŞLIYOR…

Sizlerle seçim konusunda hazırladığım pratik ve faydalı bilgileri paylaşıyorum.

TC KİMLİK NO’SU OLMAYAN NÜFUS CÜZDANIYLA OY VERİLEBİLİR Mİ ?

Hayır verilemez !

Seçmenin kimliği, TC kimlik no’su taşıyan nüfus cüzdanından, pasaportundan, ehliyetnamesinden, evlilik cüzdanından tespit edilecektir.

Seçmenin nüfus cüzdanında veya pasaportunda, TC kimlik no’su yoksa numarasının olduğu ek bir kimlik belgesini veya konsolosluktan verilmiş ve TC kimlik no’su taşıyan bir nüfus kayıt örneğini göstermesi gereklidir.

Kimliğini (TCno’sunu) ispatayamayan seçmene oy kullandırılmaz.

 FOTOĞRAFSIZ TÜRK NÜFUS CÜZDANININ YANINDA İSVEÇ KİMLİĞİ YA DA PASAPOPORTUYLA OY VERİLEBİLİR Mİ ?

Hayır verilemez !

Fotoğrafsız Nüfus Cüzdanıyla ancak fotoğraflı ve soğuk damgalı bir başka TC kimliğiyle (ehliyetname, evlilik cüzdanı vb.) oy verilebilir. 

OKURYAZAR OLMAYAN OY VERİRKEN YARDIM ALABİLİR Mİ ?

Hayır alamaz !

Okuma – yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilmez. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, okuryazarlığı olmayana oy verme sırasında onunla oy kabinine giremez, kesinlikle yardım edemez.
Okuryazarlığı olmayan seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık başkanı, sadece oy pusulası üzerinde bulunan siyasi parti işaretlerinden hangisinin hangi partiye ait olduğunu ve nasıl oy verileceğini açıklayabilir.

OY KABİNİNE TELEFONLA GİRMEK YASAK MI, CEZASI VAR MI?

Evet yasaktır !

Seçmene Cep telefonu ve fotoğraf makinası ile oy kabinine girmesinin yasak olduğu ve bunun cezasının bulunduğu için üzerinde bunlar varsa oy verdikten sonra iade edilmek üzere masaya bırakması gerektiği hatırlatılacak.

SANDIK BAŞINDA TELEFONLA KONŞULABİLİR Mİ ?

Hayır konuşulamaz !

Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu vb. iletişim araçlarıyla görüşme yapmak yasaktır. Ancak sandık başkanı ve üyeleri, görevleri gereği telefon görüşmesi yapabilir.
Sandık başınds telefonla konuşan kimseler başkan tarafından uyarılacak. Bu uyarıya rağmen görüşmesini sürdüren kimse, derhal oradan çıkarılacak.

ENGELLİLER NASIL OY KULLANACAK ?

Birisinin yardımıyla oy kullanır !

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, ancak kendisi de seçmen olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek
Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy kabinine giremez, oy kullanırken engellilere yardım edemez.

İMZA ATMASINI BİLMEYEN YA DA ENGELLİ OLAN NE YAPACAK ?

Parmak basacak !

İmza atmasını bilmiyorsa ya da engeli varsa sol elinin baş parmağı bastırılacak, Sol başparmağı yoksa hangi parmağını bastığı isminin karşısındaki imza yerine yazılır, hiç parmağı yoksa durumu adının karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanır.

PARTİ ROZETİ YA DA AFİŞİ TAŞINABİLİR Mİ ?

Hayır taşınamaz !

Sandık alanında hiç kimse, başkasının görebileceği şekilde bir siyasi partiye ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz.

BİR SEÇMENE KAÇ TANE OY PUSULASI VE ZARFI VERİLECEK ?

Sadece bir pusula ve bir zarf verilir !

Oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir oy pusulası kesinlikle verilemeyeceği seçmene söylenecek.

OY VERME SÜRESİ NE KADARDIR ?

Oy verme süresi; 9.00 ila 21.00 arasıdır.

Oy vermenin bitiş saati geldiğinde sandık başında bekleyen seçmenler varsa, sandık başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek.

Bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamaz.

OY VERME SIRASI VE ÖNCELİK HAKKI OLACAK MI ?

Evet olacak ! 
Seçmenler, sandık önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak.

Gebeler, hastalar ve engelliler, sıraya girmeden ve bekletilmeden oylarını verecek. Yaşlıların ve yaşlılar ile engellilere yardım edenlerin de öncelikle oy kullanmalarına izin verilebilecek.

OY SANDIĞI DOLARSA NE OLACAK ?

 Günlük oy verme süresi içinde oy sandığının dolması halinde, dolu sandık oy verme yerinde seçmenlerin görebileceği bir şekilde olduğu gibi korunacak ve yeni bir sandık getirilerek, kapağı mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık kurulu mührü ile mühürlenecek ve oy verme işlemlerine bu ikinci sandık ile devam edilecek.

SANDIK ÇEVRESİNDE KİMLER BULUNABİLECEK ?

Sandık çevresinde ve alanında sandık kurulu başkan ve üyeleri,kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler dışında başka kimse bulunamaz.

Ancak siyasi partilerin itiraza yetkili kişileri ie temsilciler, kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler.
Medya mensuplarının; sandık çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü almaları ve bilgi elde etmeleri serbesttir .

SANDIK BAŞI DÜZENİNİ BOZANLARA NE YAPILACAK ?

Hemen oradan uzaklaştırılacak !

Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık başkanı veya üyelerinden biri tarafından, derhal güvenlik görevlilerini çağırmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaştırılacak.

SEÇMENE TAVSİYE, TELKİN YA DA BASKI YAPILABİLİR Mİ ?

Hayır yapılamaz !

Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz.

OYUNU VEREN SEÇMEN SANDIK BAŞINDA KALABİLİR Mİ ?

Hayır kalamaz !

Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz.

Oyunu kullandıktan sonra sandık başından ayrılmayan seçmene başkan, uzaklaşmasını hatırlatacak.

Seçmen yine orada kalırsa,başkan o seçmeni güvenlik görevlisi çağırarak uzaklaştıracak.

ZARF SAYIM DÖKÜMÜ NASIL YAPILACAK ?

Oy sandıkları saat 21.00’den önce açılamayacak. Zarf sayım ve dökümü açık olarak ve oy verme yerinde bulunanlar ile müşahitlerin gözü önünde yapılacak.

Ne diyelim ?

Herkese bugünkü demokrasi sınavında başarı diliyor, hepiniz gibi ben de adil ve temiz bir seçim istiyorum….

TANER YILDIZ

Bir Cevap Yazın