Erdoğan önce Demirtaş’a mı yoksa Kılıçdaroğlu’na mı dokunacak ?

Dokunulmazlık dosyaları açılacak.

Şimdi ne olacak  ?

Dokunulmazlık yasasının içeriği ve amacı ne ?

Hedefte hangi partinin milletvekilleri var ?

Bu tuhaf yasa ne işe yarayacak ve kimler zarar görecek ?

Eline “Kanlı Osmanlı Palası’nı geçiren Erdoğan ilk hamlesin de Demirtaş’ın mı yoksa Kılıçdaroğlu’nun mu kellesini uçuracak ?

Geçici bir anayasa maddesiyle kalıcı bir anayasa maddesini askıya alan, dünyada eşi benzeri olmayan ve anayasaya açıkça aykırı ve bir hilkat garibesi olan bir dokunulmazlık yasası peydahlandı.

Erdoğan’ın ve AKP’nin bu yasayla asıl amacı üzüm yemek değil öncelikle HDP milletvekillerini dövmek !

Bu “dokunulmazlık aldatmacası” ile AKP’nin ve Erdoğan’ın eline tehlikeli bir şantaj ve tehdit aracı verildi. 

Yasanın odağında ve hedefinde HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması var.

Erdoğan’ın sarayında kurgulattığı ve AKP, MHP + 20 CHP milletvekilinin toplam 376 oyuyla halkoylamasına gerek kalmadan Meclis’ten geçirttiği geçici anayasa değişikliğinin içeriğinde ve amacında kirli hesaplar ve hileli pazarlıklar var.

Bu yasa icracı konumları dolayısıyla suç işlemeye en yakın ve en yatkın siyasiler olan Başbakan ve bakanlarının dokunulmazlık zırhına dokunmuyor. 

Anayasa ve yerleşik hukuk kurallarını yok sayan bu düzenleme, dokunulmazlıkları sadece süre ile sınırlı biçimde kaldırıyor, Muhalefet milletvekillerinin cezalandırılmasını sağlamayı amaçlıyor, yargılanmanın en temel haklarından biri olan “savunma hakkı”nı ortadan kaldırıyor ve dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin karara “itiraz hakkını“da ellerinden alıyor !
Yasa sadece şimdiye kadar düzenlenmiş olan mevcut fezlekeleri ve fezlekeli milletvekillerini kapsıyor. Bundan sonra işlenecek aynı türden suçlar için ya da aynı suçu işlediği iddia edilen milletvekillerinden hakkında fezleke düzenlenmeyenlerin dokunulmazlık zırhı sürüyor.
Özetle dokunulmazlık konusunda köklü ve kalıcı hiç bir çözüm getirilmiyor sadece AKP’nin ve Erdoğan’ın eline tehlikeli bir şantaj aracı veriliyor.


AKP’nin “terör suçu işleyen seçilmişlerin yargılanarak kamu vicdanının rahatlatılması ve terörle mücadeleye ivme kazandırılması” yalanıyla gündeme getirdiği, “terörden yana olanlar ve teröre karşı duranlar” diye halkoylaması tehdidiyle 376 oyla meclisten geçirdiği geçici Anayasa değişikliği, kağıt üzerinde tüm partileri ve fezlekeli tüm milletvekilleri için geçerli olarak gözükse de ancak ilk elde muhalefet milletvekillerinin ve özellikl de HDP’ in cezalandırılmasını sağlamayı amaçladığı apaçık ve besbellidir.

Her zaman tartışılan, kangrene dönüşen ve sadece “Kürsü dokunulmazlığı” ile sınırlandırılması istenen milletvekili dokunulmazlığı konusuna getirilen “geçici çözüm” dokunulmazlıkları hiçbir şekilde kaldırmadığı gibi, birçok hukuki kuralı da ayaklar altına alıyor.

Peki bundan sonra neler olacak ?

Dokunulmazlıkları kaldırılabilecek olan milletvekillerinin büyük çoğunluğunu hem oransal hem de sayısal olarak HDP ve CHP milletvekilleri oluşturuyor. Aralarında muhalefet liderlerinden Demirtaş ve Kılıçdaoğlu’nun da bulunduğu milletvekillerinden haklarında fezleke bulunanların sayısı ve dağılımı şöyle:

Toplam milletvekili 138, toplam fezleke 667. 

HDP 59 milletvekilinden 50’si (Leyna Zana hariç) 405 fezleke. 

CHP 133 milletvekilinden 51’i, (5 fezlekeli Aylin Nazlıaka hariç) 192 fezleke.

AKP 317 milletvekilinden 27’si, 46 fezleke.

MHP 40 milletvekilinden 9’u, 20 fezleke.

* Yasa Erdoğan’ın onayından sonra Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdiği anda Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Karma Komisyon’da bekleyen fezlekeler için yargı yolu açılacak. Büyük çoğunluğu HDP ve CHP milletvekiline ait 667 fezleke, 15 gün içinde mahkemelere gönderilecek ve yargılama süreci başlayacak.

* Anayasa’nın 83. maddesinin 2. fıkrasının birinci cümlesindeki “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.” hükmü bu geçici yasayla askıya alındığı için milletvekilleri Meclis kararı olmadan sorgulanıp tutuklanabilecek. Savcılık isterse süreci ifadeye çağırmadan bile tutuklu yargılamaya kadar götürebilecek.

* Dokunulmazlıklar anayasa ve iç tüzükte öngörülen bir yolla değil Anayasa’ya eklenen geçici maddeyle mevcut usul ve hükümlerin dışında bir yolla kaldırıldığı için milletvekilleri bu tutuklama kararına itiraz edemeyecek ve bireysel olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurma hakkını kullanamayacak.

* Hem milletvekillerinin hem de fezlekelerin yüzde 90’ı HDP ve CHP’ye ait olduğu için Muhalefet kıskaça alınacak. Bu iki tarafı keskin yasa muhalif milletvekillerinin üzerinde “Demokles’in kılıcı” daha doğrusu “Erdoğan’ın palası” gibi tutulacak. 

Ne diyelim ?

Erdoğan’ın rüyasında her gece gördüğü bu “Kanlı Osmanlı Palası”nı Erdoğan’ın eline kendi elleriyle verenlerin teker teker uçurulacak olan kellelerini saymayı bekleyelim !

TANER YILDIZ

İşte Anayasa’nın 83’üncü maddesinde geçici düzenleme yapan değişiklik yasasının orjinal hali  : 

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve Mahkemelerden, Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi (“Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz”) hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde oylanır.

Bir Cevap Yazın