İsveç dünyanın en iyi ülkesi çıktı !

Dünyanın en iyi ülkesi Hristiyan, en kötüsü ise Müslüman !

Dünyanın en iyi ülkesi İsveç, en kötü ülkesi ise Libya !

 Bir başka deyişle İsveç, dünyanın insanlığa en çok katkısı olan, en gelişmiş ve yaşanılacak en iyi ülkesi olarak tescil edildi.


Libya
ise listenin dibine yerleşerek 163. ve sonuncu geldi.

163 ülkeyi dünya insanlarına yararlılıkları ve vatandaşlarına sundukları hayat standardıyla 35 ayrı göstergede aldıkları puanlara göre değerlendirip sınıflandıran ve İngiliz bilimadamı Simon Anholt tarafından yürütülen proje kapsamındaki  “En İyi Ülke Endeksi”  Good Country Index ‘in en son listesinin birinci sırasına İsveç yerleşti.


Bu İsveç’in ve İsveçlilerin ülkelerinin küçüklüğüne karşın dünyanın kendileri dışındaki insanlarına en çok yararı dokunan, insanlığın gelişimine katkı koyan, insanlığa değer katan en iyi ülke ve halkı oldukları anlamına gelmektedir.

En iyi ülke endeksinde İsveç‘in arkasından ikinci sırada Danimarka ve üçüncü sırada ise Hollanda yer aldı.

İlk üçe giren ülkelerin ortak özelliği ise küçük ve zengin olmaları,  protestan hristiyan olmaları, ortak etnik ve dil ailesinden gelmeleridir.

İsveç, dışarıya silah satışından ve uluslararası çatışmalardaki rolünden  dolayı Uluslarası Barış ve Güvenlik kategorisinde 52. sırada gelmesine rağmen diğer altı kategorideki yüksek puanlarıyla genel sıralamada birinci oldu.

İsveç geçen yılki listede ise çok az bir puan farkıyla altıncı sırada yer almıştı.

Türkiye ise ancak 55. sırada, Mısır’ın altında tutunabildi.

Türkiye, Bulgaristan’ın 25, Yunanistan’ın 23, Moldovya’nın 20, Romanya’nın 19, Gürcistan’ın 10 ve Tunus‘un 7 basamak altına yerleşti !

 

En iyi ülke endeksinde ülkeler 7 ayrı kategori de aldıkları puanlara göre sıralandırılıyorlar. 

Bunlar: 

Bilim ve Teknoloji

Kültür

Uluslararası Barış ve Güvenlik

Dünya Düzeni

Gezegen ve İklim

Refah ve Eşitlik

Sağlık ve İyilik

İsveç bu kategorilerden Refah ve Eşitlik ile Sağlık ve İyilik alanlarında birinci oldu ama dışarıya silah  satışından ve uluslararası çatışmalardaki rolünden dolayı Uluslararası Barış ve Güvenlik alanında 52. sırada geldi.

Genel sıralamada 55. gelen Türkiye‘nin kategori sıralamalarındaki yerleri sırasıyla şöyle :

22. Sağlık ve İyilik
55. Bilim ve Teknoloji
60. Gezegen ve İklim
66. Kültür
72. Uluslararası Barış ve Güvenlik
103. Refah ve Eşitlik
126. Dünya Düzeni

Türkiye‘nin 22. likle en iyi sırasını elde ettiği Sağlık ve İyilik kategorisinde;  gıda yardımı, insani yardım, uluslararası gönüllü bağışlar ve Dünya Sağlık Teşkilatı’na katkı ve uyum başlıkları yer alıyor.

Araştırmada BM ve Dünya Bankası’nın güncel verilerinden yararlanıldı.

İşte en iyi 10 ülke 

 1. İsveç

 2. Danimarka

3. Hollanda

4. İngiltere

5. Almanya

6. Finlandiya

7. Kanada

8. Fransa

9. Avusturya

10. Yeni Zelanda

 55. Türkiye

İşte en kötü 10 ülke

154. Venezuella

155. Haiti

156. Surinam

157. Çad

158. Suriye

159. Irak

160. Orta Afrika Cumhuriyeti

161. Moritenya İslam Cumhurlyeti

162. Ekvator Ginesi

 163. Libya

  

Ne diyelim ?

İsveç’i ve İsveçlileri kutlayıp insanlık adına onlara teşekkür edelim. 

İlk on da hiçbir müslüman ülkenin olmamasına ve tamamen Hristiyan ülkelerden oluşmasına ve son 10 unda neredeyse tamamen müslüman ülkelerden oluşmasına dikkat çekelim !
İsveç gerçekten de önce kendi
insanlarına sonra da dünya insanlığına yaptığı katkılardan dolayı birinciliği hak etmektedir. 

Ayrıntılı inceleme yapmak isteyenler için İngilizce endeks’in linkini de verelim :

http://goodcountry.org/index/overall-rankings

TANER YILDIZ 

Bir Cevap Yazın