Sığınmacı anketinden çıkan ürkütücü sonuç !

Yabancılar ve sığınmacılar konusunda hoşgörülü ve insancıl duruşlarıyla tüm dünyada hayranlık uyandıran İsveçlilerin yeni yayınlanan son anket sonucuna göre son bir yıl içinde bu tavırlarından keskin dönüş yaptıkları ortaya çıktı.

Her üç İsveçliden biri İsveç’te artık sığınmacı istemiyor, onlara yardımda  etmem diyor ve hükümetine de hiç güvenmiyor !

İsveçlilerin :

YÜZDE 60’ı YETER ARTIK SIĞINMACI İSTEMİYORUM DİYOR !

YÜZDE 70’i SIĞINMACIYA PARA YARDIMI VERMEM DİYOR !

YÜZDE 65”i HÜKÜMETE BU KONUDA GÜVEN DUYMUYORUM DİYOR !

Yabancı düşmanı ve İsveç’in üçüncü büyük partisi olan SD seçmenlerinin ise tam tamına  % 99’u sığınmacılara hayır diyor !

İşte Inizio kamuoyu araştırma şirketince  31 Ağustos – 2 Eylül tarihlerinde İsveç nüfusuna ayna işlevi gören 18 yaşından büyük 1281 kişiyle yüz yüze yapılan söyleşiyle yapılmış anket sonuçları :

Sığınmacılar konusunda en olumlu görüşleri olanlar; sosyal demokratlar, sosyalistler ve yeşillerin oluşturduğu sol blok (S, V, MP) partilerine oy verenler ve özellikle kadınlar.

Sığınmacılara yönelik en olumsuz ve hatta düşmanca görüşleri olan ise yabancı ve İslam karşıtı aşırı sağcı İsveç Demokratları partisi SD, seçmenleri ve özellikle erkekler.

Sığınmacılar konusunda bunların arasında ortalarda yeralanlar ise Ilımlılar, liberaller, merkezciler ve muhafazakar görüşlüleri temsil eden sağ ittifak ( M, L, C, KD) seçmenleri.

Genel olarak İsveçlilerin yüzde 60’ı sığınmacılara hayır derken sadece yüzde 31’i evet diyor ve yüzde 9’u kararsız kalıyor.

Kadınların yüzde 52’si sığınmacılara hayır derken, erkeklerde hayır oranı yüzde 67’ye fırlıyor !

Soru: SENCE İSVEÇ DAHA AZ MI YOKSA DAHA FAZLA MI SIĞINMACI ALMALIDIR ?


Bu soruya genel olarak İsveçlilerin verdiği cevap şöyle :

 % 60’ı daha az sığınmacı alınsın,

% 18’i şimdiki kadar sığınmacı alınsın,

% 13’ü daha çok sığınmacı alınsın diyor.

% 9’u ise kararsız kalıyor. 

Ancak ankete katılanların oy verdiği partilere göre bu oranlar büyük değişiklikler gösteriyor. Şöyle ki ;

Solcuların çoğunluğu sığınmacılara olumlu bakıyor (% 55 evet)


Sol blok parti seçmeni olanların yüzde 32’si daha fazla ve yüzde 33’ü şimdiki kadar sığınmacı alınması taraftarı. Yani toplam yüzde 55’i İsveç’e sığınmacıların gelmesine evet diyor.

Buna karşın yüzde 24’ü hayır daha az sığınmacı alalım derken ve yüzde 11’i de kararsızım diyor.

Sağcıların büyük çoğunluğu sığınmacılara olumsuz bakıyor ( % 70 hayır)


Sağ ittifak parti seçmeni olanların yüzde 9’u daha fazla ve yüzde 21’i şimdiki kadar sığınmacı alınması taraftarı. Yani toplam yüzde 30’u İsveç’e sığınmacıların gelmesine evet diyor.

Buna karşın yüzde 24’ü hayır daha az sığınmacı alalım derken, yüzde 11’i de kararsızım diyor.

Aşırı sağcı ırkçıların neredeyse tamamı sığınmacı istemediklerini saklamıyor ( % 99 hayır).

İsveçlilerin yüzde 56’sı evet sığınmacılara (para ve giyecek gibi)  yardım vermeyi isterim derken, yüzde 38’i hayır yardım etmeyi istemem diyor ve yüzde 9’u kararsız kalıyor.

Kadınların yüzde 61’i sığınmacılara yardım ederim derken, erkeklerde bu oran yüzde 53’e düşüyor !

Soru: SIĞINMACILARA YARDIM ETMEK İSTER MİSİN YOKSA İSTEMEZ MİSİN ?


Bu soruya genel olarak İsveçlilerin verdiği cevap şöyle :

% 56’sı evet yardım etmek isterim (% 30 evet kesinlikle ve %26 evet belki)

% 21’i hayır istemiyorum,

% 17’si hayır, çünkü imkanım yok diyor.

% 6’sı ise kararsız kalıyor. 

Ancak ankete katılanların oy verdiği partilere göre bu oranlar büyük değişiklikler gösteriyor. Şöyle ki ;

Solcuların çoğunluğu sığınmacılara yardım etmekte istekli (% 80 evet)


Sol blok parti seçmeni olanların yüzde 55’i evet kesinlikle ederim ve yüzde 25’i de evet belki edebilirim diyerek sığınmacılara yardım etmek istediğini söylüyor. Yani toplamda yüzde 80’i sığınmacılara yardım etmek isterim diyor.

Buna karşın yüzde 6’sı hayır istemiyorum, yüzde 12’si de hayır çünkü imkanım yok diyor.

Sağcıların yarısı sığınmacılara yardım etmeyi istiyor ( % 52 evet)


Sağ ittifak parti seçmeni olanların yüzde 26’sı evet kesinlikle ederim ve yüzde 36’sı da evet belki edebilirim diyerek sığınmacılara yardım etmek istediğini söylüyor. Yani toplamda yüzde 52’si sığınmacılara yardım etmek istiyor.

Buna karşın yüzde 14’ü hayır istemiyorum, yüzde 19’u hayır çünkü imkanım yok diyor. Yüzde 5’i de kararsız kalıyor.

Aşırı sağcı ırkçı SD’lilerin büyük çoğunluğu sığınmacılara yardım etmek istemiyorlar ( % 65 hayır).


Yabancı ve sığınmacı düşmanı İsveç demokratlarına oy verenlerin yüzde 45’i hayır sığınmacılara yardım etmek istemiyorum ve yüzde 19’u da hayır çünkü imkanım yok diyerek toplamda yüzde 65’i sığınmacılara yardım etmek istemiyor.

Buna karşın sadece yüzde 12’si evet kesinlikle ederim ve yüzde 16’sı da evet belki edebilirim diyerek toplamda yüzde 28’i sığınmacılara yardım etmek istediğini söylüyor. Yüzde 5’i de kararsız kalıyor.

İsveçlilerin yüzde 65’i hükümetin sığınmacılar politikasına pek güven duymuyor.

İsveçlilerin yüzde 20’si hükümetin sığınmacılar politikasına daha doğrusu sorunu ele alış biçimine güven duyuyor. (Bunlardan sadece %5’i çok fazla ve % 15’i oldukça çok güven duymakta).

Buna karşın yüzde 65’i bu konuda hükümete güven duymuyor. (Bunlardan %45’i çok çok az ve % 19’u oldukça az güven duymakta). %15’i ise ne güven duyuyor ne de duymuyor, yani ortada duruyor !

Kadınların yüzde 61’i bu konuda hükümete pek güven duymazken erkeklerde bu oran yüzde 69’a yükseliyor !

Soru: HÜKÜMETİ̇N SIĞINMACILAR KONUSUNU ELE ALIŞ BİÇİMİNE GÜVEN DUYUYOR MUSUN YOKSA DUYMUYOR MUSUN ?

Bu soruya genel olarak İsveçlilerin verdiği cevap şöyle :

 % 65’i pek güven duymuyorum (% 46 çok çok az ve % 19 oldukça az),< i>% 20’si güven duyuyorum (% 5’i çok fazla ve % 15’i oldukça çok),< i>% 15’i ne güven duyuyorum ne de duymuyorum, ortadayım diyor. <<<<<<
nkete katılanların oy verdiği partilere göre bu oranlar büyük değişiklikler gösteriyor.

Şöyle ki ;

Solcuların yarıya yakınının bu konuda hükümete güveni var (% 48 çok güven duyuyorum )

Sol blok parti seçmeni olanların yüzde 48’i hükümete güveniyor. (Bunlardan %14’ü çok fazla, % 34’ü oldukça çok güveniyor).

Buna karşın yüzde 29’u pek az güveniyor. Bunlardan %17’si oldukça az güveniyor, % 12’si çok çok az güveniyor).

% 22’si ise ne güven duyuyorum ne de duymuyorum, ortadayım diyor.

Sağ ittifak partileri seçmenlerinin yarıdan fazlasının bu konuda hükümete güveni yok (% 55 pek az güven duyuyor)

Sağ ittifak seçmeni olanların yüzde 55’i hükümete pek fazla güvenmiyor. (Bunlardan % 37’si çok çok az ve % 28’i oldukça çok az güveniyor).

Buna karşın fazla güven duyan oranı yok ve sadece % 13’ü oldukça çok güven duyuyorum diyor.

% 20’si ise ne güven duyuyorum ne de duymuyorum, ortadayım diyor.

Aşırı sağcı ırkçı SD’lilerin neredeyse tamamının hükümete güveni yok (% 95 güven duymuyor)

 İsveç demokratlarına oy verenlerin yüzde 95’i hükümetin sığınmacı politikasına güven duymuyor. (Bunlardan % 86’sı çok çok az ve % 9’u oldukça çok az güveniyor).

Buna karşın bir tanesi bile hükümete ne çok fazla ne de oldukça çok güven duymuyor.

Geriye kalan % 5’i ise ne güven duyuyorum ne de duymuyorum, ortadayım diyor.

Ne diyelim ?< i>Son bir yıldır; İsveç’e sığınmacı akını, sığınmacı gençlerin cinsel tacizi, sığınmacı katiller, sığınmacı hırsızlar, sığınmacı suçlular, sığınmacılara harcanan milyarlar, evi ve yemeği beğenmeyen sığınmacılar türünden bol bol atılan gazete manşetleri, sosyal medya’da dolaşan uydurma söylentiler, çarpıtılmış haberler ve kara propaganda doğal olarak sonuç vermeye başlamıştır. < i>Artık hiç ses çıkarılmayıp tepki verilmeyen, gizli gizli desteklenen ve her ortamda açık açığa yapılan çoğu ağır ırkçı açıklamalar, iftiralar, betimlemeler, fişlemeler ve yayınlanan yazılar sayesinde İsveç’te özellikle yabancı ve müslüman sığınmacı karşıtlığı tavan yapmış durumdadır.  < i>Irkçı tehlike gün geçtikçe yayılıyor ve toplumun her kesiminde mevzi kazanıyor.< b>Tehlikenin farkında mıyız ?< b>TANER YILDIZ<<<<<<
: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23452855.ab<<<<<&lt;
;<<<<
gt;<<
p>

Bir Cevap Yazın