İsveç’te iş üzeri oturum izni nasıl alınır ?

İsveç’e işçi olarak nasıl gelinir ?

Başvuruyu kim yapar ?
Başvuru şartları nelerdir ?
Başvuru sırasında ve sonrasında nelere çok dikkat edilmelidir ?

Aslında İsveç’te yurtdışından işçi getirilmesini sağlayan iş üzeri oturum izni (uppehållstillstånd på arbete) uygulaması her zaman vardı.

Ancak bu hak sadece İş Bulma Kurumu (arbetsförmedlingen) tekelinde olduğu ve İsveç’te o işi yapacak tek kişinin bile bulunmaması gibi sert şartlar koşulduğu için sadece çok özel işlere göre işçi arandığında bu özel Çalışma ve Oturum izni (arbets-och uppehållstillstånd) yöntemine başvurulabiliyordu.

2009 yılında Sağcı İttifak hükümeti çıkardığı yeni bir yasayla İş Bulma Kurumu’nun elinden bu tekeli aldı, yurtdışından işçi getirme şartlarını gevşetip, kapsamını genişleterek bu işi işverenlere devretti. İşverene istediği ülkeden istediği işçiyi kendisi seçerek İsveç’e getirip çalıştırabilme hakkı verdi.

İş Bulma Kurumu’nun bu süreçteki rolünü en aza indirip, bu alanda başrolü Toplu Sözleşme (kollektivtavtal)  şartlarının eksiksiz uygulanmasına bağlayarak iş piyasasının asıl aktörlerine yani işverene ve işçiye devretti.

Yani “-benim işverenim ihtiyaç duyduğu ya da işine yarayacağını düşündüğü bir işçiyi dünyanın her ülkesinden getirebilsin ve hangi işçiyi istiyorsa onu çalıştırsın, aynı şekilde İsveç’te çalışmak isteyen bir işçi de hangi işyerinde çalışmak istiyorsa orada çalışsın, ben artık bu işveren ile işçi arasındaki “iş arama – işçi alma” ilişkisine karışmayacağım, sadece koyduğum bazı kurallara ve gariban işçilerin işverenlerce köle gibi çalıştırılmaması ve emeğinin söndürülmemesi için yürürlükteki toplu sözleşme kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edeceğim ” dedi !

Daimi oturum izni almak için geçmesi gereken 4 yıllık süreçte yasal kurallara uyulmasının sorumluluğunu da hem işverene hem de işçiye ortaklaşa verdi.

Göçmenlik dairesi hangi yeni değişikliği yaptı ?

• Çalışmışlık şartı artık en az 44 ay

Göçmenlik Dairesi (Migrationsverket) Yüksek Göç Mahkemesinin aldığı içtihat kararına uyarak Daimi Oturum İzni PUT alabilmek için gereken toplam 48 aylık çalışmışlık şartını 44 aya düşürdü.

• Bir üçüncü kez daha 2 yıllık oturum izni

Göçmenlik dairesi ayrıca daha önce çok sert uyguladığı ve sadece iki kez 2 şer yıllık geçici oturum izni verme ve sonrasında ya PUT izni verme ya da sınırdaşı etme kuralını gevşeterek, İsveç’te en az 3 yıl çalıştığı için PUT almayan ama iş piyasasına da uyum sağlamış olanları sınırdışı etmek yerine üçüncü kez ve son olarak bir 2 yıllık oturum izni daha vermeye yeşil ışık yaktı.

* Hangi mesleklerde işçilikte işverenin ekonomik durumu ayrıca araştırılıyor ?

Lokanta ve otel işleri, temizlik işleri, berber / kuaför ve güzellik uzmanı, araba tamirciliği, tezgahtarlık, inşaat işi, tarım ve orman işleri, yaşlı bakıcısı, engelli bakıcısı, vücut bakımı, kiralık işçi.

Bu mesleklerde işçi çalıştırmak isteyen işverenlerden işçinin en az üç aylık maaşını ödeme gücü olmasına bakılıyor.

Bunun için işverenden ekonomik gücünü gösteren yıllık bilanço raporu ve banka hesabı çıktısı gibi ekonomik belgeler isteniyor.

*İsveç’te bir işte çalışarak Oturum İzni almanın başlıca şartları nelerdir?

1. Geçerli ve 2 yıl süreli (en az 6 aylık) bir pasaportun bir olacak.

2. İsveç’te bir işveren seni işyerinde, o iş dalı için geçerli olan toplu sözleşme kurallarına uyarak çalıştıracağına dair sana bir iş vaadinde (arbetslöfte, arbetserbjudande) bulunacak.

3. İşveren bu işi sana vaat etmeden önce en az 10 gün süreyle İsveç’in İş Bulma Kurumu‘nun (arbetsförmedlingen) sayfasında İsveç’te ve AB ülkelerinde bu işte çalışacak birişçi aranıyor” ilanı vermiş olacak.

4. Senin çalışma koşulların, maaşın ve sigortaların o iş kolu ya da meslek için geçerli olan toplu sözleşmeye uygun (kollektivtavtalsenlig) olacak..

5. Senine alınma sözleşmenin (anställningsavtal) yürürlükteki toplu sözleşmeye uygun olduğunu o iş kolunda yetkili olan sendika onaylayacak.

* Göçmen Dairesi’ne oturum izni başvurusunu kim yapacak ? Nasıl yapacak ?

İş vaatli oturum izni başvurusunu ilk önce sen değil sana iş vaadinde bulunan işverenin başlatacak.

• İşverenin önce İş Bulma‘ya (Arbetsförmedling) 10 gün süreyle iş aranıyor ilanı verdikten sonra senin için bir “işe alma davetiyesi ” anställningserbjudande) yazacak ve bunu Göçmemlik dairesine (migrationsverket) internet üzerinden yollayacak.

• Sen de Göçmenlik dairesinin senin e posta adresine göndereceği şu soruları soruları cevaplayacaksın.

– İşverenin bildirdiği kişisel bilgilerin doğru mu değil mi ?

– İşverenin iş davetiyesinde bildirdiği maaş ve diğer bilgiler aranızdaki anlaşmaya uygun mu değil mi ?

– Eşin ve çocukların için de oturum izni istiyor musun istemiyor musun?

• Pasaportunun fotoğraf, imza, pasaport nosu, geçerlilik süresi ve veren kurumun adı yazılı olan ve işlem yapılmış öteki sayfalarını taratarak (skanna) ya da fotoğrafını çekerek başvuruna ekleyeceksin.

Başvuru ücreti olan 2.000 kronu ödedikten sonra başvurunu Göçmenlik dairesine internetten üzerinden göndereceksin.

• Göçmenlik dairesinden hem işverenine hem de sana başvurunuzu aldığına ve işleme koyduğuna dair bir mektup gelecektir.

* Başvuru sırasında kimden yardım alabilirim ya da almalıyım ?

Göçmenlik Dairesi sertifikalı Avukat Sadık Kutlu

Başvuruyu bu konuda uzmanlaşmış ve göçmenlik dairesinden sertifika almış bir avukatlık bürosuna vekalet vererek yaptırırsan hem başvurunu ta baştan eksiksiz yaptırmış olursun hem de çok daha kısa sürede cevap alırsın.

Ayrıca red cevabı aldığında ya da sınırdışı kararı çıktığında hakkını arayacak ve usülüne uygun olarak bunlara itiraz yapacak bir avukatın hazır olmuş olacaktır.

Benden, sık sık bu konularda tuttuğunu koparan ve güvenilir olan bir avukat tavsiye etmem istenir.

Bu konuda yardımcı olacak tabii ki çok sayıda başka Türk ya da İsveçli avukatlar da var.

Ancak benim tavsiyem kendisini yakından tanıdığım; efendi ve sır saklayan güvenilir kişiliğine hiç çekinmeden kefil olacağım, bu konudaki bilgisine ve tecrübesine çok tanık olduğum ve başka davalarda ki başarılarıyla da İsveç’te kendini birçok kez kanıtlamış olan avukat Sadık KUTLU dur.

Bu konuda tam 10 yıllık tecrübesi ve Göçmenlik Dairesi’nden alınmış “özel aracılık güven sertifikası” olan Guardadvokater bürosundan avukat Sadık Kutlu ve arkadaşlarından kolayca ve Türkçe yardım alabilirsiniz.

Guardadvokater
Avukat Sadık Kutlu

Telefon: 08 20 14 40

E-post: info@guardadvokater.se

Adres: Kungsgatan 29, 5 tr
(T) Hötorget
Box 7109, 103 87 Stockholm

* İsveç’te işinde çalışırken nelere çok dikkat etmelisin ?

• Oturum izninin ilk gününden itibaren en geç 4 ay içinde mutlaka İsveç’e gelerek; vergi dairesine (Skatteverket) nüfus ve ikamet kaydını (folkbokföring) yaptırarak sana vaad edilmiş olan işinde işbaşı yapacaksın !

Elden nakit maaş almaktan kaçınmalısın !

İşverenin aylık maaşını mutlaka yürürlükteki toplu sözleşmeye göre (kollektivtavtalsenlig) güncel tutarda ve her ay sonunda düzenli olarak senin adına açılan banka hesabına yatırsın.

Eğer kısmi mesaili bir iş de çalışıyor isen maaşın vergi kesintisinden önce en az ayda 13.000 krondan aşağı olmasın.

– Örneğin bir restoranda tam mesai (günde 8 saat) çalışan bir işçinin şimdiki toplu sözleşmeye göre 1 Nisan 2019‘ dan itibaren aylığı en az brüt 21.930 kr dur. (Saat ücreti 127 kr)

(1 Nisan 2017 : 21.042 kr ya da saat ücreti 122 kr.)

1 Nisan 2018 : 21.482 kr ya da saat ücreti 125 kr.)

Ya da geçimine yetecek kadar bir maaşı ayda en az brüt 13.000 kr (kısmi mesaili bir iş olması şartıyla) kazanman gerekir.

– İşveren toplusözleşmeyle her yıl yapılan maaş zammını (lönehöjning) ve ayrıca tatile çıktığında senin çalışarak hakettiğin tatil ödenceni (semesterersättning) ve tatil ek yardımını (semestertillägg) sana zamanında ve aksatmadan ödemelidir.

Maaşına toplu sözleşmeyle her yıl 1 Nisan‘dan itibaren yapılan zamı bilmek ve buna göre maaşını yükseltilmekle işverenin yükümlüdür ancak sen de ayrıca bunu öğrenmelisin ve bu zam maaşına yansıtılmadığında bunu işverenine mutlaka söylemelisin, onu ikaz etmelisin !

Yıllık ücretli tatil iznini mutlaka her yıl kullanarak tatile çıkmalısın.

Tatildeyken kesinlikle çalışamazsın, işyerine uğramayacaksın, sadece gezip tozmalısın ya da evinde yan gelip yatmalısın !

Bir işte 12 ay çalıştıktan sonra 5 hafta ücretli ya da tatil ödenceli (senesterlön, semesterersättning, semestertillägg) tatil yapma hakkı kazanırsın.

İsveç’te kural olarak yılın 11 ayı çalışılır ve bundan sonraki 1 aylık tatilde de sanki çalışılmış gibi aynı aylık, tatil aylığı -semesterlön – olarak alınır.

• Senin adına her ay düzenli olarak işçi sigortaları kuruluşu FORA ya da memur sigortaları kuruluşu Collectum‘a işverenin tarafından ödenmesi gereken (brüt maaşının kabaca yüzde 5”i oranında, yani ayda 1.000 kr civarında) sigorta priminin (försäkrings premier: sjuk-, liv-, trygghets-, och tjänstepensionsförsäkring) ödendiğinden emin olmalısın ! Mümkünse bunu ödeyip ödemediğini takip etmelisin.

• Her ay mutlaka üzerinde açıkça kaç gün, kaç saat çalışarak, kaç kron kazandığını, kaç “paralı tatil günü” (semesterdagar) hakettiğini ve maaşından kaç kron gelir vergisi (preliminärskatt) kesildiğini gösteren maaş bordronu (lönespecifikation) işvereninden mutlaka almalısın ve bunu güzelce saklamalısın !

• Yılda bir kez işverenin tarafından vergi dairesine (skatteverket) verilen ve bir örneği de sana gönderilen, yıl içinde aldığın maaşların brüt toplamını ve her ay maaşından kesilen toplam belediye vergini gösteren yıllık “gelir kontrol belgesi’ni (kontrolluppgift) mutlaka almalısın ve bunu güzelce saklamalısın !

Kesinlikle ikinci ve başka bir işte ve hele hele de siyah bir işte çalışmamalısın!

• İlk iki yıl dolmadan herhangi bir nedenle işyerinden ya da işinden ayrıldığın ya da işten çıkartıldığın takdirde bunu hemen Göçmen Dairesi’ne bildirmelisin ve en geç 3 ay içinde yeni bir iş bulup çalışmaya ve yeni işin ile yeni işverenin üzerinden yeni bir başvuru yapmalısın !

• İzin uzatma başvurunu yaptıktan sonra (geçici izinin bittikten sonra) cevap beklerken ya da yeni oturum iznini almadan İsveç sınırları dışına çıkmamalısın !  (Aksi takdirde elinde geçerli iznin olmadığı için tekrar İsveç’e giremezsin)

• Yasalara ve toplumsal yaşam kurallarına azami saygılı olmalısın. Mümkünse hiçbir suça bulaşmadan, herhangi bir olaya karışmadan, çalıyı dolaşıp ite dalaşmadan toplumla uyum sağlayarak, efendice yaşamaya dikkat etmelisin!

* İş üzeri oturum izni başvurusunun cevabını İsveç’te bekleyebilir miyim ?

Hayır !

İlk başvurunun cevabını İsveç’te bekleyemezsin !

Öncelikli ve genel kural olarak başvurunun cevabını İsveç dışında beklemek zorundasın. Ancak çalışma ve oturum iznini aldıktan sonra İsveç’e giriş yapılabilir.

Yine de Göçmen Dairesi bazı istisnai durumlarda (iş değişikliği yapılması, sığınmacı olunması, çok aranan bir meslekte bir iş olması, ülkene dönebilmenin mümkün olmaması gibi) ya da senin içinde bulunduğun kimi özel şartları göz önüne alarak başvurunun cevabını İsveç’te beklemene izin verebilir.

* İlk oturum iznim ne kadar süreyle verilir ?

En uzun 2 yıl süreli olarak verilir.

Kural olarak 2 şer yıllık iki dönem (2+2) şeklinde geçici oturum izni (tillfällig uppehålstillstånd) verilir.

Pasaportunuzun mutlaka en az 2 YIL geçerlilik süresi olmalıdır. Eğer pasaport süresi kısa olursa oturum izni de kusa olacağı için iletide sorun yaşarsınız.

* İlk Oturum iznim çıktıktan sonra en geç ne zaman işe başlamak zorundayım ?

Oturum izninin geçerli olduğu tarihten itibaren en geç 4 ay içerisinde İsveç’e gelerek o işine başlamak zorundasın.

Göçmen dairesi sözkonusu işine 4 ay içinde başlamadığını tespit ettiği takdirde oturma iznini iptal eder (geri alır) ya da bundan sonra yapacağın uzatma başvurunu veya PUT başvurunu bu nedenle red eder.

* Bana vaad edilen bu işim dışında ayrıca aynı anda başka ikinci bir işte ya da hafta sonları ekstra bir işte çalışabilir miyim ?

Hayır, kesinlikle çalışamazsın !

şans verilen oturum ve çalışma iznin ilk 2 yıl sadece o iş ve o işveren için geçerlidir.

Bu izinle ayrıca başka bir ikinci işte çalışman yasaktır.

Ancak ilk 2 yıllık dönemi tamamlayıp ikinci 2 yıllık döneme geçtikten sonra aynı meslekte ya da aynı iş kolunda olmak şartıyla başka bir işverenin yanında çalışabilirsin.

Örneğin bir restoranda aşçılık yaparken oradan çıkıp başka bir işverenin restoranında yine aşçılık yapabilirsin.

İkinci dönemde (ilk 2 yıl geçtikten sonra) sadece işyeri değiştirdiğinde, ilk dönemin tersine olarak Göçmen Dairesi’ne ayrıca yeni bir başvuru yapmana gerek yoktur.

* 3 ay içinde başka iş bulma ve bunun üzerinden yeni başvuru yapma şartı ne zaman geçerlidir ?

Çalıştığın işten çıkarıldığında ya da kendi isteğinle işini bıraktığında en geç 3 ay içinde yeni bir iş bulmak ve bu yeni bulduğun iş üzerinden tekrar oturum izni başvurusu yapmak zorundasın.

Eğer elindeki ilk oturum izninin süresi henüz bitmemiş ise yenisini alana kadar önceki izninle bu yeni işinde çalışmayı sürdürebilirsin.

2 yıllık süren dolmadan işyerini ya da işini değiştirdiğin takdirde (ister kendin bırakmış ol, isterse işveren işten çıkarmış olsun) daimi oturum izni PUT’a başvurusuna hak kazanma süren kesintiye uğrayabilir. (Yani ilk işinde çalışarak geçirdiğin süre yanabilir)

Bu yeni bir iş ve yeni bir işveren değişikliği, PUT alabilme süreni (tekrar sıfırdan başlatma kuralı var) belki de uzatabilir.

3 ay içinde yeni iş bulamadığın takdirde kendiliğinden İsveç’i terk etmen gerekmektedir.

* Daimi Oturum İzni PUT’u ne zaman alabilirim ?

En erken 4 yıl İsveç’te çalışarak kaldıktan sonra (iki kez verilen 2 şer yıl süreli geçici oturum iznin bitince) Daimi Oturum İzni (Permanent Uppehålls Tillstånd) PUT‘a başvurma hakkı kazanırsın.

Eğer bu 4 yıl içinde yasaya uygun olarak en az 44 ay çalışmışsan PUT almaya hak kazanırsın. PUT izni verilmeden önce bu 44 ayın her birinde aranan tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirip getirmediğin ince elenip sık dokunarak incelenir.

İnceleme sonucunda ya başvurun kabul edilerek PUT iznin verilir ya da eğer şartların tümünü yerine getirmemişsen senin özel durumuna bakılarak PUT yerine üçüncü ve son kez olarak bir 2 yıllık geçici oturum izni daha verilebilir.

PUT izni için İsveç’te bulunduğun son 7 yılına bakılır. Bu son 7 yıl içindeki toplam en az 44 ay (kesintisiz olması gerekmez, ayrı ya da parçalı süreler de olabilir) oturum izinli olarak ve kurallara uygun olarak çalışmış olman hesaba katılır.

Eğer aranan şartları doldurmamışsan ve buna ilişkin bir kabul edilebilir açıklaman yoksa ya da özel bir durumun veya gerekçen yoksa başvurun reddedilir ve hakkında sınırdışı kararı verilir.

Dördüncü kez geçici oturum izni verilemez.

* Eşim ve çocuklarıma da benden dolayı süreli oturum izni verirler mi ?

Evet, senin iznine bağlı olarak aynı anda eşin ve evli olmayan 21 yaşından küçük çocuklarına da seninkiyle aynı süreli olarak geçici oturum izni verilir.

Senin oturum iznine bağlı olarak ailenin izni de aynı seninki kadar uzatılır.

* Uzatma ya da PUT başvuruma red geldiğinde ailem de benimle birlikte sınırdışı edilir mi ?

Evet, senin başvurun reddedildiğinde ailen de seninle birlikte sınırdışı edilir.

Çünkü ailenin oturum izni seninkine doğrudan bağlı olduğu için senin oturum iznin uzatılmayıp hakkında sınırdışı kararı çıkartıldığında bu karar doğal olarak aynı zamanda onlar için de geçerlidir ve bu durumda ailen de seninle birlikte sınırdışı edilir.

* Hakkımda sınırdışı kararı alındığında ne yapabilirim ?

Sadece iki şey yapabilirsin :

Birincisi “-işinizde, izniniz de, İsveç’iniz de sizin olsun” dersin ve gönüllü olarak İsveç’i 4 hafta içerisinde eğer varsa ailenle birlikte terkedip, memleketine çekip gidersin !

İkincisi de “hakkımı yediler” diyerek sınırdışı kararına “Göçmenlik Mahkemesi“nde (Migrationsdomstol) itiraz edersin.

Bu itiraz süresince de sınırdışı kararı kesinleşmediği için İsveç’te ailenle birlikte kalabilirsin.

Mahkeme itirazını görüşüp kabul ya da red şeklinde karara bağlar.

İtirazın mahkeme tarafından da reddedildiği takdirde geriye tek ve en zor yol olan Göçmenlik YüksekMahkemesi‘ne (Migrationsöverdomstol) temyize gitmek.

Bu yüksek mahkemenin senin temyiz davanı esastan ele alıp, görüşmesi için önce bunun için bir “davayı inceleme izni” (prövningstillstånd) vermesi gerekiyor.

Bu ön izin kararını almak ise maalesef çok zor ve neredeyse imkansızdır.

Çünkü Yüksek Mahkeme bu özel izni ancak çok özel durumlarda ortaya çıkabilen belirsizlikleri ya da uygulamadaki yasal boşlukları bir içtihat kararıyla doldurmayı gerekli gördüğünde verir.

Yüksek mahkeme senin temyiz davanı incelemeyi reddeditiğini sana bildirince hakkındaki sınırdışı kararı kesinleşir.

Bundan sonra gönüllü olarak 4 hafta içinde İsveç’i terketmen gerekir. Terketmediğin takdirde Göçmenlik Dairesi seni polise bildirir ve yakalanıp, zorla sınırdışı edilmen istenir.

* Göçmen Dairesi en çok hangi gerekçeyle red ve sınırdışı kararı veriyor ?

1. Maaş toplu sözleşmede ya da iş kontratında yazılı olan tutara göre eksik ya da düşük ödenmiş ise (birkaç yüz kron eksik olması bile yetiyor) ya da sana brüt 13.00 kron altında bir maaş ödenmiş ise.

İş kontratında yazılı olan çalışma saatleri ve buna bağlı olarak maaş makul bir gerekçe gösterilmeden düşürülmüş ise.

2. İşveren vergisi ve Sosyal sigorta primleri (Fora, Collectum) zamanında ödenmemiş ya da eksik ödenmiş ise.

3. İşveren, işçisine hakettiği tatil ödencesini hiç ödememiş, eksik ödemiş ya da zamanında ödememiş ise.

İşçi tatil iznini kullanmamış ve tatil için çalışmasına ara vermemiş ise.

Bu eksik maaş, eksik tatil ödencesi, eksik sigorta primi ödemesi gibi hatalar daha göçmenlik dairesinin haberi olmadan önceden fark edildiğinde, işveren tarafından geriye dönük olarak ödenerek düzeltilebiliyor.

Ancak bu hata ya da eksiklik göçmenlik dairesinin incelemesinde tespit edildikten sonra yapılan geriye dönük düzeltmeler kabul edilmiyor.

Bu nedenle bu maaş, sigorta primi ve tatil ödencesi ödemelerinin doğru yapıldığını ve kayıtların düzgün tutulduğunu öncelikle işverenin ve ayrıca işçinin titizlikle takip etmesi ve denetlemesi çok önemlidir. Böylelikle yanlışlıkla yapılmış olan muhtemel hatalar ve eksiklikler göçmenlik dairesince tespit edilmeden önce fark edilerek, geriye dönük olarak düzeltilebilecektir.

5. İlk 2 yıllık döneminde Göçmen Dairesi’ne bildirmeden iş ya da işveren değiştirmiş ise.

6. O işte ve o işyerinde hiç çalışmamış olduğu halde sadece kağıt üzerinde çalışmış gibi gösterilmiş ise ya da başka birinin çalıştığı saatler sanki o çalışmış gibi gösterilip sahtecilik yapılmış ise.

7. İzinsiz ikinci bir işte çalışmış ise ya da siyah bir işte çalışırken habersiz denetim baskınında yakalanmış ise.

8. Türkiye’de normal tatil dışında uzun süreli olarak (aylarca)  kalmış ise.

9. İşveren iş ilanını İş Bulma sayfasında 10 günden az süreli tutmuş ise (işverenin iş ilanı sayfada 9 gün durmuş diye sınırdışı edilen işçi var)

10. İzni çıktıktan sonra en geç 4 ay içinde İsveç’e gelip o işde çalışmaya başlamamış ise ya da bu süre geçtikten sonra geç başlamış ise.

* Başvuruma ne kadar süre içerisinde cevap verilir ?

Başvuru yapılan iş dalına göre değişiyor. Örneğin bir restoran işi için cevap alma /karar bekleme süresi halen 6 – 9 ay arasındadır.

En uzun bekleme süreleri ikinci uzatma da ve özellikle derinlemesine inceleme ve araştırmanın yapıldığı PUT başvurusunun karara bağlanması sırasında yaşanmaktadır.

Ben, başvurusunun üstünden 2 yıl, 2,5 yıl hatta 3 yıl gibi insanlık dışı uzun süreler geçmesine karşın hala belirsizlik içinde çaresizce kıvranan garibanları ve onları yaşama bağlayan umutlarıyla kendinin geleceğini ve ailesinin kaderini belirleyecek olan oturum izni kararını bir derviş sabrıyla bekleyen insanları tanıyorum.

* Türkiye’ye geri döndüğüm de tekrar işe dayalı oturum izni başvurusunda bulunabilir miyim ?

Yukarıda belirtiğim şartların tamamını yerine getirmek şartıyla sil baştan ve sıfırdan tekrar bir başvuruyu tabii ki her zaman yapabilirsin.  Bu yeni başvurun güncel ve yeni durumuna göre yine “sil baştan” değerlendirilir.

* Başvuru ücreti ne kadardır ? Nereye ve nasıl ödeyeceğim ?

Başvurusu ücretleri şu kadardır:

İş üzeri oturum izini ya da uzatma başvurusu: 2000 kr

Aile üyesi yetişkin : 1.500 kr

– 18 yaşından küçük çocuk: 750 kr

Başvurun reddedildiğinde ödediğin paranı geri alamazsın !

Başvuru ücretlerini Göçmen Dairesi hesabına internet üzerinden Visa ve MasterCard banka kartı ile ya da banka hesabına havale olarak ya da İsveç konsolosluk ve elçiliğinde ödeyebilirsin.

* İş üzerinden oturum izni kime bedavaya verilir ?

Sadece Japon vatandaşları izin için hiçbir ücret ödemezler. Kimbilir belki de çok çalışkan oldukları içindir !

• Yurtdışındaki bir İsveç şirketinde çalışan birisi İsveç’te de çalışabilir mi ?

Çok uluslu bir İsveç şirketinde ya da bir İsveç firmasının herhangi bir ülkedeki örneğin Türkiye’deki bir şubesinde çalışan birisi, işvereni tarafından İsveç’teki işyerinde çalıştırılmak üzere bir çeşit yatay geçiş yoluyla İsveç’e gönderilebilir.

Çoğunun göçmenlik dairesiyle imtiyaz anlaşması bulunan bu şirketlerin ya da göçmenlik dairesiyle özel anlaşması olan aracılık bürolarının yaptıkları oturum izni başvuruları çok daha kolay ve hızlı şekilde sonuçlandırılır.

* İş üzeri oturum izni kararları hangi yasaya dayanılarak alınıyor ?

Bu kapsamdaki oturum izni kararları; İsveç “Yabancılar Yasası Madde 6. Çalışma izni” ara başlıklı (Utlänningslagen Kap 6. Arbetstillstånd) da yer alan ve Göçmen Dairesi’ne hiç takdir hakkı tanımayan sert kurallara göre veriliyor.

Ayrıca Göçmenlik Mahkemesi’nin bu konularda almış olduğu önceki mahkeme kararları ile Göçmenlik Yüksek Mahkemesi’nin içtihad kararları da mutlaka göz önünde tutuluyor.

Ne diyelim ?

Her bitki en güzel çiçeğini doğduğu ve beslendiği öz toprağında açar, etrafına en doğal, en güzel kokusunu öz yurdunda saçar !

En iyisi ve en insanisi, insanın doğup büyüdüğü kendi yurdunda emeği sömürülmeden çalışıp, üretmesidir.

Bu çiçekleri öz toprağından kopartan, gariban emekçiye ekmeğini yad ellerde aratan, gurbetin soğuk ıssızlığında sahipsiz bırakan, ama kendileri halkın sırtından o topraklarda çok rahat yaşayan siyasi yöneticileri Allah bildiği gibi etsin !

Binbir umutla yola koyulan, ekmeğini İsveç’in buz gibi havasında ve yakıcı sıcak pizza fırını karşısında ya da çok zor ve sıkıntılı şartlarda başka mekanlarda alınteri dökerek arayan, anasının ak sütü gibi helal hakkı olan “uzun müsaadesini” bir Anadolu Derviş’i sabrıyla yıllardır beklemekten yılmayan “memleketlilerimin” hepsine de Allah kolaylıklar versin !

TANER YILDIZ

23 Haziran 2020 de güncellendi.

 Bu yazının her türlü telif hakkı saklıdır.


İsveç’te iş üzeri oturum izni nasıl alınır ?” üzerine 50 yorum

 1. Zeyni aktas

  Merhaba taner bey, Vizem 2018.12.03 tarihinde onaylandı, ancak işyerim ben daha çalışmaya başlamadan yandığı için yeni bir iş teklifi aldım ve 2019.03.22 tarihinde yeni bir başvuruda bulundum ve 2019.04.01 tarihinde çalışmaya başladım acaba 4 ay içinde işe başlama kuralını aşmış mıyımdır teşekkürler.

  1. Oturum iznini hangi işyerinde hangi iş için almışsanız bu izninizle sadece o işyerinde ve o işe başlayabilirsiniz.

   Bu durumunuzu vakit geçirmeden hemen Migrationsverket e bildirin.

 2. Hilmi Nadir Kara

  İyi günler yazınız gerçekten çok bilgindirici olmuş çok teşekkür ederiz , benim bir kaç sorum olacaktı

  Şimdi ben 18 yaşıma yeni girdim

  iş başvurusu olarak hangi alanı takip etmeliyim benim baba mesleği olarak yaptığım çocukluğumdan beri yaptığım iş ticaretti ama İsveçe (daha kısa sürede) gidebilmem için hangi iş sektöründe başvuru yapmam benim için daha iyi olur küçük bir bilgilendirme yapabilirsen iz çok sevinirim

 3. Asya

  Mrh benim annem 64 yasinda . Tr de kimsesi yok yanliz yasiyor. Anneme is uzerinde oturum alabilirmiyiz. Esim yeni dukkan acti. En az iki yil gecmesi lazim dukkandan isini yapabilmesi icin. Yada baska bir yøntem
  Varmi. Nasil alabilirim anneme oturmayi. Simididen cok tsk ederim

  1. Merhaba
   Anneniz çalışma yaşını doldurmak üzere olduğu için iş üzerinden oturum alması zor gibi. Çünkü İsveç’te genel emeklilik yaşı 65. Eğer bunu ciddi olarak düşünüyorsanız başvurmadan önce göçmenlik dairesinden mutlaka bir bilgi alın.

  2. Oğuz Başkan

   Merhaba,
   Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
   Şuan uluslararası bir boya firmasında teknik sorumlu olarak çalışıyorum.
   Mesleğim ile ilgili Uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya da sahibim.
   Bir arkadaşım İsveç’te yaşıyor ve anlattıklarından dolayı mesleğim ile ilgili olarak İsveç’te bir firmada çalışmak istiyorum.
   Bu konuda nasıl ilerlemeliyim ? Nasıl iş başvurusunda bulunabilirim.

   Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

 4. M.fatih

  Merhaba ! Taner bey iyi günler ben size bir konu hakkında danışmak istiyordum bilmem yardımcı olabilirmisiniz.Ben ilk 2009 da geldim işçi oturumu alıp ama malesef işverenimin hatası yüzünden ikinci uzatmada çıkış aldık 2014 ‘de 2016 tekrar geldik şimdi ikinci uzatmayı içeri verdik, ama çok kötü birşey oldu oturum bitiş tarihini karıştırdım tamda martta bu virüs başlangıcında çocuklarım ikiside çok hastaydı 15 gün evde kontrol altında kaldılar korktuk bulaşmışmı yoksa bulaşmamışım diye oturum süresi 03.03.2020 bitti müracaatı 10 geç gönderdik içeri sizce nasıl bir durum bizi bekliyor teşekkürler.

  1. Merhaba Fatih

   Bu hiç iyi olmamış !

   Uzatma başvurunu iznin bitmeden 1 ay önce Şubat ayı başında yapmalıydın.

   Eğer müsaden isveçte salgının yaygınlaştığı 11 Mart’tan sonra olsaydı bu gerekçenin belki bir anlamı olurdu. Ama şimdi bunu göze alacaklarını hiç sanmıyorum.

   Uzatma başvurusunu İşverenin yapacaktı, sen değil.

   İşverenin büyük bir hata yapmış. Başvurunu iznin bitikten sonra yaptığın için şimdi sen İsveç’te kaçak durumundasın.

   Umarım kötü birşey olmaz ama işverenin seni durduk yere zora sokmuş.
   Başvuruna bu nedenle ret cevabı gelirse bir avukat tutup buna itiraz et.

   İyi günler

 5. Yasin Ünlü

  Öncelikle Merhaba Taner bey. Yazınız gerçekten emek harcayarak çok doyurucu ve bilgilendirici olmuş. Bu emekleriniz için teşekkür ederim.Lakin benim sizlere naçizane bir kaç sorum var müsadenizle sormak istiyorum.Ben Türkiye de Metal işleme üzerine Savunma Sanayine çalışan bir Cnc Operatörüyüm (Bilgisayar kontrollü Otomatik metal işleme makineleri). Ülkemizde malum suriyeli göçmenlerden ötürü artık yeteri kadar makul maaşlar alamamaktayız. Mesleki Deneyime kalifiyeye sahibim. Türkiye de artık yavaş yavaş zorunlu olmaya başlayan Mesleki yeterlilik belgesine, B sınıfı ehliyete de sahibim.Kontrol ve otomasyon bölümü mezunuyum.(2 yıllık Önlisans) İngilizce ve Almanca eğitimi de almaya başladım. Temel düzeyde İsveçce de öğreniyorum. 25 yaşındayım. İsveç de yaşayan herhangi bir akrabam veya arkadaşımda yok. Ben Türkiye’den İsveç de imalat sektöründe çalışan bir firma ile nasıl iletişim kurabilirim ?. İsveç firmalarının kalifiyeli eleman arayışındaki genel kriterleri nelerdir. Türkiye’den işçi çağırmak tercih ediliyor mu ?

 6. Orhan kesgin

  Merhaba, harika bilgiler vermissiniz, Allah razi olsun sizden, Benim sorum, ben ve ailem amerikan ve turk vatandasiyiz. Amerikan vatandasi olmak bir avantaj saglarmi, suan abd de yasiyoruz.
  Isvece yerlesmek icin isci olarak basvurmakmi kolay olur yoksa is yeri acmak mi? Ornegin cicekci dukkani veya pizza dukkani devir alsak veya acsak, isvecden oturum alabilirmiyiz?
  Cok tesekkurler..

  1. Ali kemal

   Selam. Verdiginiz bilgiler altin degerinde yaziyi yazan elleriniz dert görmesin br sey sorucam ben mart calişma izini için basvuruda bulundum faka neredeyse 8 ay olacak halen cevap vermedıler kagıtlarımoz handlegerde ona email atıyorum oda suanda bir cevap icğn kesin tarih vermemiz munkün degil diyor ama migrationsverket internet sayfasinda. Bekleme süresi 5 ile 7 ay arasindadir diyor ve bu kadar beklememin sebebi nedir sizce

 7. Orhan kesgin

  Merhaba, harika bilgiler vermissiniz, Allah razi olsun sizden, Benim sorum, ben ve ailem amerikan ve turk vatandasiyiz.
  Isvece yerlesmek icin isci olarak basvurmakmi kolay olur yoksa is yeri acmak mi? Ornegin cicekci dukkani veya pizza dukkani devir alsak veya acsak, isvecden oturum alabilirmiyiz?
  Cok tesekkurler..

 8. Ahmet

  merhaba taner bey
  isvecten dükkan alıp vatandas olmak istesek kac ay sürer bu işlem yanıtlarmısınız lütfen?
  teşekkürler şimdiden.

 9. nuran

  Merhaba taner bey daha önce de yazmıştım size eşim is yeri uzeri gitti bizde 5 ay sonra gidebildik 2 haftaligina ama çünkü evimiz yok bulamadık v3 gider gitmez 4 numara için başvuru yaptık bir hafta içinde geldi ve 21 i dönmek zorunda kaldık ben ve iki çocuğum ve bunu bi yere bildirmedim kimisi bildir haberleri olsun dedi kimisi bildirme çıkış alırsınız dedi biz hiçbir yere bildiri yapmadan döndük bu sorun yaratır mı v3 en gec tekrar ne zaman giriş yapmamız lazım isvec e
  2. Si eşim is d3gislikigi yapmıştı ve sadece kendi başvurusunu yapmış ilk geldiği is yeri izni iptal edilince bizim de iptal edilir ozaman bizimde tekrar başvuru yapmamıza gerek varmı ?
  Teşekkür ederim saygilar

  1. zozan

   Zozan diye yazmıştım daha önce hotmail ismi adım Nuran teşekkürler

 10. Mehmet

  Taner bey iyi günler.Yaklaşık 3 ay önce İsveç’e geldim 2 yıllık oturum aldım.Eşim,çocuğum ve annem Türkiye’de kaldı onları en erken ne zaman yanıma getirebilirim?Getirmem için aradıkları bir şart var mıdır?

 11. Erdem

  Cevap için teşekürler Taner bey, zaten 3 gün once red geldi 4 hafta içerisinde isveci terketmem isteniyor.yeni bir iş yeri buldum zaten 5ay oldu burda çalişiyorum firma migrationsverkette certifierat Eu ulkelerinin dişindan işçi alabiliyor, arbettsförmedlingte Anons yaptı, ülkeyi terk etmeden burdan yeni bir ansöknin av arbettstilstånd yapabilirmiyim

 12. berna

  iyi gunler taner bey ben is uzeri iki senelik oturum aldim 2 sene bitikten sonra ayni is yeri sahibi olursam calistigim 2 sene silinirmi yanii iscilikten iki sene sonra is yeri sahibi olsam oturumumu nasil etkiler

  1. Merhaba Berna hanım

   Bildiğim kadarıyla bu durumda önceki işçi olarak çalıştığınız 2 yıllık süreniz yanar !

   Çünkü aldığınız oturum izni sadece o iş için geçerlidir ve daimi oturum izni PUT alacağınızda o işte çalıştığınız süreye bakılır ve göz önünde bulundurulur.

   İşveren (iş sahibi) olarak yapacağınız yeni başvuru da bu durumda sil baştan ve sıfırdan yapılmış ve önceki işçilikte geçirilmiş süre hiç göz önüne alınmadan tamamen yeni başvuru olarak değerlendirilir.

   İşçilik yoluyla ya da işverenlik yoluyla alınan izinlerin şartları bir birinden ayrıdır ve kendi içinde bir bütünlüğü vardır.

  2. berna

   taner bey ben yine ayni isi yapacam kuaför iscisiyim ama ayni calistigim is yerini kendi adima almak istiyorum ayni ise devam edecam ama is yeri sahibi olarak yinede yanarmi calistigim iki sene simdiden tsk ederim

  3. Merhaba Berna hanım

   Ben bildiğimi açıkladım size. Bana göre yanar. Çünkü birbirinden ayrı iki farklı uygulama bu.

   Bir avukata danışın isterseniz. Göçmen dairesinden de bilgi alabilirsiniz.

  4. zozan

   Tanıdığım biri var sizin gibi iş yeri uzeri oturum aldı 4 sen sonra mı bilmiyorum 5 sene sonra put vermediler oda is yerinin sahibi olarak göründü ve 6 ay sonra put verildi aynı şeye benziyor ama bilemem tabiki sadece söylemek istedim

 13. Erdem

  Merhaba Taner Bey Öncelikle paylaşımınız için çok teşekür,bir insanın hayatını kurtaracak kadar çok faydalı bilgiler bunlar,Bütün ümitlerım tükenmiş,bir ay bille durmadan çaliştiğim 3 yıllımı hiçe sayarak İsvecı terk etmemi isteyeceklerini biliyorum, caliştigim firma 3 yada 4 defa org nr degistirmiş,Fora mı hiç ödememiş, arbetförmedlingen de Anons yapmamiş yani hiç şansım yok.. 1 sene evel Förlengnin av arbetstılstånd yaptim, 4 ay önce mıgratıonsverketten posta geldi Fora,Arbetsformedlingden Anons, ve yılık gelir istendi,ama bende hiçbirşey olmadigi için bi şey göndermedim,iki oglum ve eşim de var yanımda,cok kotü durumdayız. Yorumlarda Sultan hanıma yazmişsin ki yazdan sonra yeni bir yasa gelecekmiş, bana da negativ gelir de itiras edersem bu yeni yasadan bir yardım gelir mi bana,Bu yeni yasa nedir ne olur cevap verin belki bi yardımı olur….Tşk Erdem,

  1. Merhaba Erdem bey

   Durumunuza üzüldüm.

   Yeni yasanın getirdiği tek iyileştirme fora primlerinde ve maaşlarda yapılan geriye dönük eksik ve yanlış ödemelerin, daha migrationsverket farkedip tespit etmeden önce işveren tarafından farkedilip giderilmesine ve düzeltilmesine izin vermesidir. Önceden buna izin verilmiyordu. Bu beklendiği kadar iyi bir iyileştirme değildir ve çoğu insanda hayal kırıklığı yaratmıştır.

   Sizin durumunuzda olan birisine bu yeni değişiklikliğin herhangi bir faydası olacağını sanmıyorum.

   Çünkü sizin herşeyiniz ta baştan tamamen yanlış ve yasaya aykırı yapılmış ya da hiç yapılmamış ve aranan şartları yerine getirmediğinizi de migrationsverket tespit etmiş.

   Sizi daha da üzmek istemiyorum ama verdiğiniz bilgilere göre başvurunuz red edilecektir.

   Yapabileceğiniz tek şey yeni bir iş ve işveren bulup onun üzerinden sil baştan ve sıfırdan yeni bir başvuru yapmanızdır.

   Bana göre tek çıkar yolunuz bu.

 14. hazal zozan

  Merhaba Taner bey benimde size bi sorum olacaktı
  Turkiyedeyim ve eşimle birlikte ailece is yeri üzeri başvuru yaptık ve 2 yolluk oturum verildi bize eşim gitti nisan 25 te biz ev olmadığı için gidemedik eşim gittiği is yerinde patronla anlaşmadı sadece 2 ay çalıştı ve patron sadece ilk ayin vergisini ödemiş şimdi 2 haftadır başka yerde çalışıyor ve bugün giriş işlemi yapılacak muhasebeci ilk çalıştığı yerden o 2 ayin maaş bandorsunu istedi ama bizim elimde sadece bitane var bu ilerde sıkıntı yaratırmı teşekkür ederim

  1. Merhaba Zozan hanım

   Bildiğim kadarıyla eşiniz sil baştan ve sıfırdan yeni bir iş ve işveren üzerinden yeni bir oturum başvurusu yapacağı için bunun ileride bir sakıncası olmaz. Zaten 2 ay gibi pek bir işe yaramayan çok kısa bir süre çalışmış ve hemen yeni bir iş bulmuş.

   Eşinizin ilk 2 yıllık izni o ilk işine bağlı olduğu ve sadece o iş için geçerli olduğu için ilk işini kaybettiği için buna bağlı olarak o 2 yıllık iznini de kaybetmiştir.

   Bu durumda eski işinden çıktığını göçmen dairesine bildirip, en geç 3 ay içinde yeni bir ile başlamak ve bu yeni işi üzerinden yeni bir başvuru yapmak zorundadır.

   Başvurusuna cevap alana kadar eski oturum izniyle yeni işinde çalışabilir.

   Ama dediğim gibi o eski işinde geçirdiği 2 aylık süre ileride (4 yıl sonra) daimi oturum izni başvurusu yaptığında göz önüne alınmaz ve hesaba katılmaz.

   Önemli olan eşinizin yeni ve düzenli bir iş bulmuş olması ve bundan sonra herşeyinin kurallara uygun olarak (maaşının ve vergilerinin sözleşmeye göre ödenmesi, primlerinin yatırılması gibi) düzenli olarak yapılmasıdır.

   Bir an önce eşinize kavuşmanız dileğiyle.

 15. Mehmet

  Merhaba taner bey
  Ben iş üzeri bulaşıkci olarak isvece geldim
  14000 maaş gösteriliyor
  İlerde sıkıntı yaşar miyim

 16. fatma

  Merhaba taner bey bnm eşim 5 yila yakin isvecte orada kadınla evliydi son oturmasını alacağı surede kadından ayrılıp dukkan üstüne kayıtlı oldu eşim direk son oturmayimi alır yoksa tekrardan sifirdanmi baslar bu sure ne kadar uzar

  1. Merhaba Fatma hanım

   Sizi üzmek istemem ama benim bilebildiğim kadarıyla bu durumda eşiniz yeni oturum izni sürecine sil baştan ve sıfırdan başlar.

   Çünkü aile birleşimi ve işçilik yoluyla oturum izni kuralları ve şartları birbirinden tamamen farklı ve birbirinden ayrıdır.

   Bana göre eşiniz madem 5 yıl burada kalmış keşke evlilik yoluyla oturum izni almayı sonuna kadar götürseydi.

   Çünkü iş üzeri daimi oturum izni PUT alabilmesi en az 5 yıl sürer.

   Bu süre içinde sürekli ve düzenli aynı işte çalışmış olması ve işvereni tüm diğer şartlarını eksiksiz yerine getirmiş olması gerektiği için evlilik yoluyla oturum almaya göre biraz daha zordur.

   Umarım eşinize bir an önce kavuşursunuz….

 17. Hüseyin

  Merhaba tamer,

  Bende yaklasik iki senedir oturum gelmesi icin bekliyorum. Bu süre sirasinda izin kulanmadigim icin büyük ihtimal ile olumsuz gelecek diye söyleniyor. Bu yüzden is yerinde iznimin icerde oldugunu, basvuru süresini uzamasi ve dükkan baska isci olmadigi icin yillik iznin diger seneye aktardigi ve otumun gekmesi beraber iznin hep beraber kulanacagim yazildigi kagidi iceriye verdik…

  Bunun disinda baska bir sey yapabilir miyim?

  Isvec yillik izinlerin diger seneye aktarma olayi yasal mi?

  Cok sikintidayim, 6 senedir bu oturum icin ugrasiyorum.. kücük bir yanlislik bütün emeklerin gitmesi haksizlik…

  Bu konuda cok kisi var galiba..

  Lütfen bi yol gösterin? Avukat mi? Türkiyede bekleme mi?

  Tesekürler
  Hüseyin

  1. ahmer

   Erkan bey bu sorunun aynis bende de var. CVb nedir acaba? yardim edin

 18. Sultan

  Merhaba Taner bey bize yardımcı olurmusunuz biz iş üzeri isvece geldik bize iki yıl verdiler iki yıl calıştı eşim ful 6 ay önce kağıtlarımız içeri verdik 10 gün önce çıkış geldi smester till lägg yüzünden onu yatırmamışız itiraz etik sonucu ne olur bilmiyorum çok kötüyüm bana cvp yazsanız sevinirim

  1. Merhaba Sultan hanım
   Eşiniz ve sizin adınıza üzüldüm.

   Bu durumda eşinize bağlı olarak size de çıkış gelmiş demektir. Bu konuda sizin gibi mağdur olan çok sayıda kişi var.

   Göçmen Dairesi çıkış verme bahanesi bulmak için ince eleyip sık dokumaya ve araya araya küçük bir hata bulmaya bayılıyor maalesef.

   Maaş ve sigorta ödemelerinde hata bulamayınca özellikle çoğu küçük işverenin ve çalışan işçinin çok bilgi sahibi olmadığını bildiği tatil ödencesi konusuna odaklanıp oradan kolaylıkla bir bahane buluyor.

   Bir avukat aracılığıyla çıkış kararına itiraz edin ve zaman kazanmaya çalışın. Bu konuda yeni bir yasa hazırlığı var ve bu işçi açısından avantajlı olacak ve kimi iyileştirmeler getirecek olan yeni yasanın yazdan sonra, güz döneminde yürürlüğe gireceği tahmin ediliyor.

   Eşiniz çalışmaya devam etsin. En kötü durumda Türkiye’ye gidip yeniden sil baştan oturum izni başvurusu yaparsınız.

   Burada önemli ve belirleyici olan şey bir işverenin eşinize iş garantisi vermiş olmasıdır. İş garantiniz olduktan sonra korkmayın.

   Lütfen karamsarlığa kapışmayın, mücadele edin !

  2. Sultan

   Rahatsız ediyorum Taner bey peki yine redd gelse itirazım gitmemiz gerekiyormu burda başuru yapamıyormuyuz yada başka çare yokmu gitmeden

  3. Yine red gelirse üst mahkemeye itiraz edebilirsiniz ama üst mahkemenin itirazınızı incelemesi için bir ön karar çıkarması gerekiyor ve bunu çıkartmakta çok zor.

   Ümidinizi kaybetmeyin. En kötü durumda işvereninizin sizin adınıza yapacağı yeni başvurunun cevabını Türkiye’de beklemiş ve bu arada bir tatil yapmış olursunuz.

 19. Erkan

  Taner bey bahsettiginiz avukat Sadik Kutlu’ya nasil ulasabiliriz guzel bilgileriniz icin tesekkurler

 20. Ahmet

  Taner bey umarım iyisinizdir ben 18 ay oldu bekliyorum son oturmayı daha belli olmadı
  Yanılız ilk gelişim de bi ay geç geldim bi problem çıkar mı geldiğimden beri hep aynı yerde düzenli Olarak fora ve vergim ödeniyor cvp verirseniz sevinirim
  SAYGILAR

 21. Mehmet akdogan

  2011 2012 yillarinda 14 ay kaldım.1 yıl sıgortali çalıştım.o çalıştığım dönemi turkiyede sigortaya faydası olurmu.

  1. Mehmet bey bunun Türkiye’deki emekliliğine doğrudan bir faydası olmaz ancak bu bir yıllık yurtdışı sigortalılık süresini eğer emekliliğe eksik kalan günleriniz varsa borçlanabilirsiniz. Yani bu bir yıllık sürenin primini cebinizden ödeyip enekliliğinize saydırabilirsiniz.

 22. Erdal

  Taner bey merhabalar,

  Yazınız ve emeğiniz için öncelikle teşekkür ederim, her zaman ki gibi detaylı ve güzel kaleme almışsınız.

  Benim bir kaç sorum olacak. Umarım vaktiniz olur.

  Ben yaklaşık bir kaç ay önce iş vizesine başvuruda bulundum. Ondan önce sambom ile vizem vardı. Kendisi avrupa vatandaşı olduğu için 5 senelik vize almıştım. 2019 da bitiyordu.
  Ancak ben bana söyleneni yapıp, onu iptal ettirerek iş üzerinden başvurdum.
  Burada iki sorum olacak. Sambomdan ayrıldıktan bir kaç ay sonra başvurdum, onlara da sadece ilişkimizin karışık olduğunu o yüzden beklediğimi söyledim ki doğru bu. Sizce bir sorun olur mu ? Çünkü bana başvurumdan sonra kağıt yolladılar, madem vizen var niye başvuruyorsun gibilerinden, ben de böyle anlattım durumu.

  İkinci sorum da, sizin dediğiniz gibi herhangi bir iş bulma kurumu, arbetsformedlingen aracığılıyla bulmadım işi. Bu bir problem olur mu ? Çünkü ben 2010 da üniversitede okumaya geldim ve okulu bitirip sonra iş buldum. (bu arada başvurularımı isveççe yaptım, çünkü isveççeyi akıcı olarak konuşup, yazabiliyorum. Bilmiyorum bunun bir faydası olur mu.)

  Ve küçük bonus sorum da var müsade ederseniz. Karar çıkana kadar Türkiyeye gidemediğim için, yıllık iznimi kullanmak pek istemiyorum onu daha çok, birikmiş para gibi gördüğüm için. Bunun bir sorunu olur mu yoksa 1 hafta gibi izne çıkmam daha mı faydalı olur?

  Çok teşekkürler şimdiden zamanınız için.

  O. Erdal

  1. Merhaba O.Erdal bey

   1. Çalıştığınız işin önce İş Bulma’da ilan edilmiş olması şarttır. Bu durumunuz başvurunuzu olumsuz etkiler.

   2. Maaşlarınızın ve tatil ödencelerinizin toplu sözleşmeye uygun miktarda ve zamanında size ödenmiş olması şarttır. Her yıl izninizi yurtdışına girmeden de almış olmalısınız.

 23. Erkan

  Merhaba Taner bey benim bi arkadasimin basina geldi ilk geldigi yerde hic vergisi yatmamis ordada zaten calismamis 1 hafta sonra yanimizda calismaya basladi 18 aydir ayni yerde vergiside yatiyor ama o 1 haftalik boslugu ve is degisikligini bahane edip cikis verdiler is simdi mahkemede ikinci bi defa daha itiraz etse otomatikman ust mahkemeye mi gider yoksa ayni mahkemeyemi. Ust mahkemeye gidince cözum dahami zorlasiyor hic bir yolu yokmu onayi almanin simdiden tesekkur ederim. Saygilar

  1. Merhaba itiraz ettiği bu mahkemeden çıkacak karar önemli. Son karar bu mahkemenin kararı olur.

   Üst mahkeme her itirazı kabul edip de görüşmüyor.

   Hiç gecikmeden bir avukat tutun. Avukatsız mahkemeye gitmeyin.

   Avukat Sadık Kutlu bu itirazlardan iyi anlayan iyi bir avukattır.

   İyi günler

 24. Geri bildirim: İsveç’te iş üzeri oturum izni nasıl alınır ? — European Azerbaijanis

 25. Tūlay

  Harika bilgiler.Tamda ihtiyacimiz oldugu zamanda geldi .Bir soru işci bulma kurumuna verilen anons sadece isveç içinmi gecerli yoksa otomatikman eu ūlkelerini kapsiyormu.Yazarsaniz sevinirim saygilar.

  1. Bilebildiğim kadarıyla tüm AB ülkeleri için geçerli oluyor Tülay hanım. Yani o iş ilana aynı anda tüm AB ülkeleri İl Bulma Kurumları sayfalarından ulaşılabiliyor. Yine de emin olmak için iş ilanı verilirken bu ayrıca kuruma sorulabilir.

Bir Cevap Yazın