İsveç bu yıl kaç bin göçmene oturum izni verdi ?

* Bunlardan binde kaçı Türkiye’den geldi ?

* 2017’de en çok oturum izini hangi ülke vatandaşlarına verildi ?

* Türkiye’den gelen kaç kişiye sığınmacı oturumu izni verildi ?

* Kaç Türk vatandaşı iş üzeri oturum izniyle sevindirildi?

* Aile birleşimi, sığınmacı ve iş üzeri oturum izni dağılımı nasıl oldu ?

İsveç’e yerleşme izni almış sığınmacılar

İsveç Göçmen Dairesi (Migrationsverket) 2017 yılının ilk 7 aylık dönemini (Ocak – Temmuz) kapsayan raporunda, kabul edilen İsveç’e yerleşme başvurularının kategorilere, geldikleri ülkelere, yaş ve cinsiyetlerine göre istatistiklerini ayrıntılı biçimde açıkladı.

Bu taptaze istatistiki verilere göre İsveç devleti 2017 yılının ilk 7 ayında dünyanın dört yanından 100’ün üzerinde ülkeden ve “72 çeşit milletden” toplam 75.081 göçmene İsveç’e yerleşme ve çalışma izni verdi.

Sığınmacılar arasında çok sayıda çocuk var…

İsveç’e yerleşen göçmenlerin ezici çoğunluğu, halkı müslüman olan Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkeleri vatandaşları.

En yüksek sayıda oturum izni Suriyeli sığınmacılara verildi.

İsveç’te bu yılda da en çok sayıda oturum izni verilen Suriyelileri, Irak, Afganistan, Somali, Eritre, devletsiz (Filistin) ve İran vatandaşları izledi.

Sığınmacıların çoğu Ortadoğu ve Afrika’nın müslüman ülkelerinden geldi.

Dikkat çeken diğer iki ayrı büyük grup ise Tayland (4.277 )ve Çin’den (3.479) gelenler ile İsveç’te oturum izini verilen 1.690 tane süper güç pasaportlu ABD vatandaşı oldu !

Bu yılın Temmuz ayı sonuna kadar verilen izinlerin ana kategorilere göre dağılımı şöyle oldu :

Aile birleşimi: 24.850 kişi

Sığınmacı: 19.941 kişi

İş üzeri : 19.214 kişi

Misafir öğrenci: 8.742 kişi

Bir AB ülkesinde yerleşik göçmen :2.334 kişi

Alt kategorilere göre dağılım ise şöyle:
Aile birleşimi yoluyla izin verilen yaklaşık 25 bin kişiden yaklaşık 10 bini (9.913) sığınmacı ailesinden oluşuyor.

Evlilikler ve birliktelikler gerekçesiyle “mültecilik dışı” aile birleşimi kapsamında gelenlerin sayısı ise 9.619 kişi.

Bu kapsamda oturum izni verilen bir diğer grup ise anne-babası PUT oturum izinli yabancı olan İsveç’te yeni doğmuş 5.260 çocuk ve yurtdışından evlatlık alınarak İsveç’e getirilen 58 çocuktur.

İş üzeri izin verilen yaklaşık 19 bin kişiden 10.296‘sı işçi, 6.667’si işçi ailesi (eş ve çocukları) 101’i İsveç’te işyeri açan işveren, 749’u misafir araştırmacı, 1.401’i ise stajyer öğrenci ve sporcudur.

Sığınmacıların çoğunluğu çalışabilir genç nüfus.

Sığınmacı olarak oturum izni alan yaklaşık 20 bin kişinin 2.533’ü BM Kontenjanı mültecisi, 7.937’si Sözleşme mültecisi, 8.083’ü korunmaya muhtaç mülteci ve geri kalanı da diğer özel statülü sığınmacılardır.

Misafir öğrenci kapsamında oturum verilen yaklaşık 9 bin kişiden 6.564’ü üniversite öğrencisi, 1.177’si öğrenci ailesi, 687’si doktora öğrencisi, 314’ü ise işte çalışan öğrencidir.

Türkiye’den gelenler içinde sığınmacılar da var.

2017’nin ilk 7 ayı sonunda Türkiye’den kaç kişiye, hangi kapsamda oturum izni verildi ?

Türkiye kökenli toplam 1.390 kişiye oturum izni verildi.

Amerikanlara bile (ABD vatandaşı:1.690 kişi) Türklerden daha çok oturum izini verildi !


Türkiye’den İsveç’e bu 7 aylık dönemde gelip yerleşenlerin oturum izni aldıkları kategoriler ve sayıları şöyledir:

Aile birleşimi: 376 kişi

İş üzeri işçi: 328 kişi

İşçi ailesi: 283 kişi

İşyeri açan işveren: 4 kişi

İsveç’te yeni doğmuş çocuk: 40 çocuk

Misafir öğrenci : 192 kişi

Doktora öğrencisi: 25 kişi

Misafir öğrenci ailesi: 19 kişi

Çalışan öğrenci: 13 kişi

Stajyer öğrenci: 1 kişi

Misafir araştırmacı: 36 kişi

Başka bir AB ülkesinde yerleşik göçmen ailesi: 53 kişi

Başka bir AB ülkesinde yerleşik göçmen: 2 kişi

BM Kontenjan mültecisi: 9 kişi

Sözleşme mültecisi: 4 kişi


Korunmaya muhtaç mülteci: 1 kişi


Geçici süreli mülteci: 1 kişi

Sınırdışı engelli mülteci: 1 kişi

Mülteci ailesi : 2 kişi

Toplam Türkiye kökenli kişi : 1.390


Bir başka deyişle bu yıl şimdiye kadar İsveç’e yerleşen toplam 75 bin göçmenin binde birinden fazlası ya da binde ikisinden azı (% 0,018) Türkiye’den gelmiştir.

Ne diyelim ?

Hoş gelmişler, sefalar getirmişler !

Neredeyse tamamı çalışabilir işgücü yaşlarında ve çocuk olan bu “72 milletten göçmenler”; İsveç’in çok yaşlanan, emeklilik yaşı 65 olmasına rağmen halkının kabaca dörtte biri emekli olan, mevcut düşük doğum nedeniyle (-göçmen kökenliler hesaba katılmadığı zaman-) azalma eğilimi gösteren ve kendini sürdürülebilir düzeyde yenileyemeyen yaşlanmış nüfusuna şırınga edilmiş bir “gençlik ve dinçlik aşısı” olacaktır !

Baksanıza bu kısa 7 aylık sürede oturum izni verilenlerden 5 binden fazlası anne ve babası oturum izinli olan İsveç’te yeni doğmuş göçmen çocuğuymuş !

Uzun lafın kısası İsveç’te kurulu kapitalist ekonomi çarklarının tıkır tıkır dönmesi ve kapitalin sürekli kar etmesi için her yıl kontrollü olarak ülkeye alınacak olan, ortalama 100 bin kişilik yeni, taze ve tüketim açlığı çeken bir tüketici ordusu ile iş piyasasında arz fazlalığı oluşturup ucuz iş gücü rekabeti yaratarak işçi ücretlerinin yükselmesini frenleyip aşağıda tutulmasını sağlayacak olan bir çalışan ordusuna ihtiyaç duyulmaktadır !

Meselenin istisnai anlamda varolan insani, vicdani, merhametlilik ve hayırseverlik hassasiyetleri saklı kalmak dışındaki aslı, esası ve çıplak gerçeği bu “kar eksenli arz -talep” ilişkisidir !

TANER YILDIZ

Kaynak Migrationsverket (İsveç Göçmen Dairesi)

Bir Cevap Yazın