İsveç yeni yıla yeni yasalarıyla girecek !

İsveç 2019 yılına yeni yasalarla girmeye hazırlanıyor.

İsveç’in belki de halkı korkutmamak için “kara kaplı” yerine mavi kaplı yapılan “kalın kanun kitabı” yeni gelen yasalarla her yıl birkaç santim daha kalınlaşıyor.

1 Ocak 2019 dan itibaren İsveç’te yeni yasa değişiklikleri yürürlüğe giriyor.

Herkes TV ücreti ödeyecek !

– Önceki gibi hane başına değil kelle başına alınacak.
– Önceki gibi TV’si olan değil, TV’si olmayan da ödeyecek !
– Önceki gibi sadece diriler değil ölüler de verecek !

Artık İsveç’te ölüler de, ölüm döşeğinde yatan ağır hastalar da, huzur evinde kalan yaşlılar da TV ücreti ödeyecek !

Yeni yasaya göre yıl içinde – örneğin Şubat ayında – ölen birisinin yılın kalan aylarının – yani 10 aylık – TV ücretini arkada kalan mirasçıları ödemek zorunda olacak.

Bu yeni yasayla tek başına yaşayanlar ve düşük gelirli emekliler en az yılda 1100 kron karlı çıkacak. Önceden olduğu gibi yıllık 2400 kron yerine en fazla 1300 kron ödeyecek.

1 Ocak 2019 dan itibaren yurtdışında yaşasa bile İsveç’te ikamet kaydı olan ve 18 yaşını dolduran herkes temel indirim sonrası yıllık vergiye tabi kazancının yüzde 1’ni TV vergisi olarak ödemekle yükümlü olacak.

Ancak yıllık tv ücreti kişi başına en çok 1300 kronla sınırlı olacak.

Aylık kazancı 13.600 krondan fazla olan herkes yılda 1300 kron ödeyecek. Aylık kazancı bu tutarın altında olanlar ise maaşının yüzde 1’ni ödeyecek.

Daha önce hane başına ödenen ve yıllık 2400 kr (aylık 200 kr) olan TV ücreti artık hanedeki 18 yaşını doldurmuş kişi sayısına göre ve kelle başı hesabıyla en fazla 1300’er kron olarak ödenecek.

Bu durumda daha önce yılda 2400 kr ödeyen 5 kişilik bir hane artık yılda 6.500 kr TV ücreti ödeyecek.

Yeni TV ücreti önceki gibi 3 ayda bir taksit yerine her ay maaştan 100 kr kadar ekstra vergi kesintisi yapılarak tahsil edilecek.

Örneğin aylık maaşı 10.000 kr olan bir emekli:

Yıllık gelir: 120.000
Temel indirim: -67.900
Vergiye tabi gelir: 52.100
Yıllık TV ücreti: 521 kr ödeyecek (52.100×0,01).

Aylık maaşı 30.000 olan bir çalışan:

Yıllık gelir: 360.000
Temel indirim: -13.400
Vergiye tabi gelir: 346.600
Yıllık TV ücreti: 1307 kr (azami üst sınır)

Yeni yasaya göre İsveç halkının üçte ikisi (% 67’si) azami TV ücreti olan yıllık 1300 kr ödeyecek.

Dörtte biri civarında (% 25’i) 1300 krondan daha az ödeyecek.

Onda biri de (% 10’u) vergiye tabi yıllık bir geliri olmadığı için bir tv ücreti ödemeyecek. (Sosyal yardım alanlar, öğrenciler vb)

Tv ücretinde yapılan en çarpıcı değişiklik şu:

Önceden bir aylık geliri olmasa bile TV’si olduğu için Tv ücreti ödemek zorunda olan birisi artık geliri olmadığı için herhangi bir tv ücreti ödemeyecek !

Önceden bir aylık geliri olsa bile TV’si olmadığı için TV ücreti ödemeyen birisi artık geliri olduğu için TV ücreti ödeyecek !
Kısacası artık sadece geliri olmayanlar TV ücreti ödemeyecek, 18 yaşını dolduran ve geliri olan herkes ödeyecek !

• İsveç artık yabancı çocuk evliliğini tanımayacak !

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren İsveç dışında yapılan 18 yaşından küçük çocuk evlilikleri İsveç’le bağlantısına bakılmaksızın hükümsüz sayılıyor.

Artık İsveç’e gelmeden önce isterse iki çocuk arasında bile yapılmış olsa da 18 yaş altındaki her türlü çocuk evliliği İsveç’te tamamen hükümsüz kılındı.

1 Ocak 2019 tan önce yapılmış çocuk evlilikleri bu yasadan etkilenmeyecek.

Gençlere diş bakımı artık bedava olacak !

1 Ocak 2019 dan itibaren 23 yaşını doldurduğu güne kadar gençlere diş bakımı tamamen ücretsiz olacak.23 yaşın altında olanlar İsveç’te devlet desteğine rağmen çok pahalı olan tüm diş bakım hizmetlerinden tek kuruş ödemeden bedavaya yararlanacak.

Ödencesiz gün (Karensdag) kalkacak !

Hasta kalınıp çalışılmadığında hastalık parası ödenmeyen ilk gün olan “ödencesiz gün (karensdag)” uygulaması; kısmi mesai yapanlar, düzensiz saatli gece vardiyasında çalışanlar ve fazla mesaisi olanları mağdur ettiği için sadece bunlara yönelik olarak yürürlükten kaldırıldı.

Bunun yerine artık sadece haftalık kazancın yüzde 20’sinde hastalık kesintisi yapılacak. Bu yeni uygulama bu durumdakiler için daha avantajlı olacak (eskiye nazaran daha az gelir kayıpları olacak)

Haftada 5 gün normal saatlerde çalışanlar için ise eski uygulama devam edecek ve bu yeni değişikliğin onlara herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak.

Sirklerde artık filler oynatılamayacak !

İsveç yeni yıla bir dizi yeni yasa ve yönetmelik değişikliğiyle

Hayvanları Koruma yönetmenliğinde yapılan değişiklikle 2019 yılından itibaren İsveç’te fillerin ve deniz aslanlarının halka açık sirk ve benzeri gösterilere çıkarılıp oynatılması ve bunun için şehir şehir dolaştırılması yasaklandı.

Artık herkes havai fişek fırlatamayacak !

1 Haziran 2019 dan itibaren İsveç’te çubuklu havai fişeğin özel şahıslara satılması ve İsveç’in karanlık gökyüzüne fırlatılması yasaklandı !

Daha doğrusu çok sıkı kurallara bağlandı !

Artık bu yılbaşından sonra İsveç’te renk cümbüşlü ve gök gürültülü havai fişekleri ancak önce “Havai Fişek Kursu’na” giden ve bu kursu başarıyla tamamladıktan sonra ayrıca bir de belediyeden özel ruhsat alabilmeyi başaranlara satılabilecek.

• Okullarda ders saatleri değişecek !

Temel okulun orta ve yüksek aşama öğrencilerine garantili Matematik ve beden eğitimi dersi verilecek.

2019 güz döneminden itibaren temel okulun 7. sınıf öğrencileri için 105 saat daha metemak dersi ve 4 – 6. sınıf öğrencileri için de 100 saat daha beden eğitimi ve sağlıklı yaşam dersine yasal garanti getirildi.

Kimin hangi partinin oy pusulasını aldığı görülmeyecek !

Seçim yasasında yapılan değişiklikle “oy gizliliği” ilkesi gereğince artık seçimlerde seçmenler seçim lokalinde partilere ait oy pusulalarını başka kimseler görmeden perde arkasına konulacak oy pusulası masasından alacaklar.

Şimdiye kadar yapılan seçimlerde üstünde sıra sıra tüm partilerin oy pusulalarının bulunduğu oy pusulası masası açıkta durduğu için seçim lokalindeki diğer seçmenler bir seçmenin hangi partinin pusulasını aldığını rahatça görebiliyordu. Artık bundan sonraki seçimlerde göremeyecekler !

Vergilere hem zam hem de indirim gelecek !

Uçuş vergisine ve tütün vergisine % 2 oranında zam yapılacak. Uçak yolculuğu ve sıgara fiyatları artacak.

İsveç’in 58 Belediye’sinde, belediye vergisi oranı yükseltilecek ve 7’sinde düşürülecek !

226 belediyenin vergi oranı ise aynı kalacak !

Hangi Stockholm Belediyesinde vergi indirimi ya da zammı olacak ?

İsveç’te geliri olan herkes bunun ortalama yüzde 30’unu her ay belediye vergisi olarak ödemekle yükümlüdür.

Belediye vergisi; Stockholm’da 16 öre, (29,82), Lidingö’de 20 öre (30,37), Österåker’de 25 öre (29,18), Upplands Väsby’de 10 öre (31,50) tutarında düşürülecek.

İsveç’in en düşük vergili 3. belediyesi ünvanlı zenginler semti Danderyd’de 2019 da vergi oranı 20 öre yükseltilmesine rağmen (29,63) hala üçüncülüğünü koruyor !

Tyresö belediyesinde ise 45 öre yükseliyor (32,03).

Stockholm ilindeki diğer belediyelerin vergisinde 2019 da herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani şimdiki oranlarında aynı kalıyor.

Stockholm’un cennet takım adalarının (skärgården) kuzeyindeki 1372 doğa harikası adayı barındıran, Stockholm’un bir başka zenginler semti Österåker’de 2004 den beri 11. kez vergi indirimi yapıldı. İsveç’in en düşük vergi oranlı belediyesi ünvanına sahip olan Österåker’de vergi oranı % 29,18 seviyesinde.

İsveç’in kuzeyinde bulunan ve nüfusu gittikçe azalan (geçen yıl 59 ölüm, 13 yeni doğum) Dorotea belediyesi ise % 35,15 ile İsveç’in en yüksek vergi oranlı belediyesi ünvanına sahip.

• Sıgara yasağı sertleşecek !

1 Haziran 2019 dan itibaren Artık lokantaların üstü açık servis yerlerinde sıgara, elektronik sıgara, pipo ya da tütün içilemeyecek.

Sıgara içme yasağı sadece lokantaların yazlık servis alanlarını değil otobüs ve tren duraklarını, spor alanlarını, çocuk oyun parklarını be kamusal binaların giriş kapısı önünü de kapsayacak.

Artık bir dükkan, sıgara satabilmek için ayrıca özel “sıgara satış ruhsatı” almak zorunlu olacak. Dükkan içinde bile sıgara reklamı yapılamayacak. Hiç kimse sıgarasını raftan kendi eliyle alamayacak.

İzinsiz tütün satmanın cezası daha da ağırlaşacak.

Snus kutularının içinde en az 20 adet “torbacı” konulması da şart oldu !

Snus kullananlara torpil yapıldı ve sıgara kullananların aksine onlara Snus’unu raftan kendi elleriyle alabilme izni verildi !

Ne diyelim ?

Yeni Tv yasasıyla olan bize oldu. 2400 kron olarak ödediğimiz tv ücretimiz artık bu değişiklikten sonra 1500 kron zamlanarak 3.900 krona çıkacak !

Bana zararı dokunsa da memlekete uğurlu olsun !

TANER YILDIZ

Bir Cevap Yazın