Korona Stockholm da en çok bekar göçmen erkekleri öldürdü !

Bilimsel araştırmayla kanıtlandı

Stockholm Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Demografi profesörü olan Gunnar Andersson kayıtlı korona ölülerini ve diğer verileri temel alarak korona salgınının İsveç’i nasıl etkilediğini araştırdı.

Buna göre Stockholm’da korona en çok düşük gelirli ve düşük eğitimli yalnız yaşayan göçmen kökenli erkekleri öldürdü.

7 Mayıs’a kadarki dönemi kapsayan araştırma da Korona ölümlerinde İsveçliler ile göçmen kökenliler ve düşük eğitimli fakirler ile yüksek eğitimli zenginler arasında uçurum olduğu ortaya çıktı.

Sosyoekonomik şartları -gelir ve eğitim durumu- düştükçe koronadan ölüm artıyor, gelir ve eğitim durumu yükseldikçe de koronadan ölüm azalıyor.

Araştırma sonucunda; Koronanın yalnız yaşayan erkeği evli erkekden, düşük gelirli ve eğitimsizi yüksek gelirli ve eğitimliden, göçmeni İsveçliden daha çok öldürdüğü anlaşıldı.

Araştırma da Stockholm da oturanların koronadan ölme riskinin İsveç’in diğer yerlerinde oturanlara göre 4,5 kat daha yüksek olduğu da kanıtlandı.

Nature Communications’ta yayınlanan araştırmada az gelişmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen kadınlar arasında Koronadan ölüm İsveçli kadınlardan 2 kat daha fazla. Erkekler arasında ise bu oran 3 kata çıkıyor.

Araştırmada ele alınan Suriyeli, Iraklı ve Somalili göçmenlerde yüksek ölüm oranının nedeni olarak da; kalabalık ailelerin küçük konutlarda sıkışık oturması, birkaç nesilden oluşan büyük ailelerin aynı konutta bir arada yaşaması, evde ve işte sosyal mesafe koyma olanaklarının kısıtlı olması olarak açıklandı.

Stockholm’da ölen 2.400 den fazla insandan 65 yaşından küçük olanların çok büyük çoğunluğunu göçmenler oluştururken yaşlı evinde kaldıkları için ölen 80 yaşından büyüklerin çoğunluğu ise İsveçlilerden oluşuyor.

Ne diyelim ?

Şeytan dürtüyor ve bir sor bakalım diyor !

Acaba bunun böyle olmasının, yüzlerce göçmenin koronadan ölümüne neden olan “İsveç modelinde” bu kadar ısrar edilmesinde ne kadar etkisi oldu ?

Bunun cevabını sadece bu bilgileri herkesten önce bilen Anders Tegnell ve ahbapları biliyor !

TANER YILDIZ

Kaynak: SVT

Bir Cevap Yazın