O bizim sevimli Hüsam abimizdi..

İsveç’ten bir güzel insan geçti

İsveç Türk Toplumu üzerinde büyük emekleri bulunan ve iki ay önce 80 yaşını dolduran Husamettin Ziya Utkutug abim dün gece Stockholm’da korona tedavisi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden dolayı son nefesini verdi.

Hüsam abinin üç oğlu da son anına kadar babalarının başucundalardı.

İsveç Türk Toplumu ve diğer göçmenler fedakar bir dostunu ve koruyucusunu kaybetti.

Acılı eşi, oğlu Kayhan ve diğer çocuklarının acısını yürekten paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyorum.

Hüsamettin Utkutuğ, Husamettin Ziya Utkutug, Hüssam, Hüsam abi !

İsveçcede “sevilen çoçuğun adı çokça olur” diye güzel bir deyim vardır.

Hüsam abi her şeyden önce her zaman her ortamda ve her durumda sevimliydi. Kızgın ya da dargınken, sert ya da kederliyken dahi çok sevimli olabilendi !

Ankara Atatürk Liseliydi.

Hüsam abi hakiki ve sevimli bir Mülkiyeliydi !

Mülkiyeli” nedir ya da kimdir diye sorana “işte budur ! diye parmakla örnek gösterilendi. Hüsam abi siyaseti, devleti ve adil toplumsal düzeni iyi bilirdi. “Devlet adamı” eğitimli ve entellektüel birikimliydi.

• Hüsam abi hakiki ve sevimli bir devrimciydi.

Hakiki bir 68 liydi. Hakiki devrimcilerin en sevimlisiydi. İsveç’te 68 kuşağı ile 78 kuşağı arasında köprülük etmiş, 12 Mart ile 12 Eylül mağdurlarını kaynaştırıp, birleştirmişti .

• Hüsam abi hakiki ve sevimli bir enternasyonalisti.

İsveç’teki tüm göçmen gruplarıyla çok kolayca çok yakın ilişkiler kurardı. Sınır tanımazdı. Etnik kimliklere takılıp kalmazdı. Her milletten, her renkten, her dilden ve her dinden arkadaşları, yoldaşları ve dostları vardı.

• Hüsam abi hakiki ve sevimli bir hümanistti.

İnsanlar için yaşayan bir güzel insandı. Hiç insan seçmezdi. En tutucu, en cahil, solcuları hiç sevmeyen en bağnaz bir sağcıya bile yaklaşımlarıyla ve davranışlarıyla kendini sevdirirdi.

• Hüsam abi hakiki ve sevimli bir yurtseverdi.

İsveç’te yaşayan Türkiye kökenli emekçilere, mültecilere ve özellikle de misafir öğrencilere yakın ilgi gösterirdi. Her birini etnik kimliğine ve dinine bakmaksızın severdi, hepsini kardeş bilirdi ve hepsine de yardım ederdi. Eylemleriyle de söylemleriyle de bunu her fırsatta belli ederdi.

• Hüsam abi hakiki ve sevimli bir örgütçüydü !

Dernekçilik kitapçığı yazmıştı. İsveç Türk Toplumu’nu 70’li yıllarda İsveç’te örgütleyenlerin en önde geleniydi. Üst örgütlenmemiz (ITIDF) “Federasyon”un lokomotifiydi. Türk grubuna İsveç devleti nezdinde saygın bir yer edindirmişti.

Hüsam abi hakiki ve sevimli bir proje lideriydi.

Çok güzel sosyal konulu projeler yazabilirdi. İsveç toplumsal yapısını ve yaşamını en iyi tanıyanımız, İsveç devlet işleyişini ve bürokrasisini en iyi bilenimizdi. Onlarca toplumsal projeyi hayata geçirmişti.

Hüsamettin Utkutuğ / Folkungagatan /Son kış, 2021 M” Foto: Işık Konuk

• Hüsam abi hakiki ve sevimli bir “Söderliydi.”

İsveçteki 50 küsür yıllık ömrünün büyük bölümünü öldüğü güne kadar Stockholm şehrinin sevimli ve çok renkli işçi semti Södermalm’de geçirdi.

Ne diyelim ?

Hüsam abim benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim, içimden gelerek hürmet ettiğim ve kendisinden çok şey öğrendiğim bir bilge öğretmenimdi.

Hüsam abimle ilk kez 1984 yılında bir federasyon kongresinde tanışmıştım. Sevimliliği, bilgeliği, mücadeleciliği, medeniliği ve o biraz kelimeleri sadece kendine özgüce hafif eğip bükerek yaptığı “içerikli” konuşmaları hemen ilgimi çekmişti.

Cüsse olarak ufak tefekti ama konuşmasıyla ve davranışlarıyla etkileyici bir kişilikti. Hüsam abiyle 1980 ların ortasında başlayan omuz omuza toplumsal çalışmamız 1990 ların ortasına kadar “federasyon” çatısı altında sürüp gitmişti.

En son da geçen yıl Mart başında Söder deki sosyal mekanında “makam odasında” yüz yüze uzunca -sanki bilmeden vedalaşıyormuşuzcasına- hakiki ve sevimli bir sohbet etmiştik.

Yaşama sıkı sıkıya bağlıydı. İki ay önceki 80. yaş gününde İsveççe 100 yaş tekerlemesini Türkçeye çevirip ona hediye etmiştim. O da 100. yaş gününü hep birlikte kutlamaya söz vermişti !

Hüsam abi eşi Amaliya ile birlikte Datça’da.

Çok çalışkandı. Miskinlik düşmanıydı. Son nefesine kadar çalıştı. Hiç boşa yaşamadı. Çok insana, insanca dokunandı.

80 yıllık ömrü boyunca hem Ankara’da hem Stockholm da hem de Datça’da birçok dost kazandı, dostluklar yaşadı. Arkadında her anıldığında gülümseyerek anlatılacak güzel anılar ve yaşanmışlıklar, şu gök kubbede hoş sedalar bıraktı.

Hüsam abinin adı anılmadan İsveç Türk Toplumu’nun geçmişi hakkında yazılan her yazı ya da söylenen her söz artık eksik ve yetersiz kalacak.

Hüsam abi unutulmayacak !

Artık manevi olarak anılarda, maddi olarak da üç oğlunda ve tıpkı kendisi gibi sevimli torunlarında yaşayacak…

Huzur içinde uyu benim hakiki ve sevimli Hüsam abim !

TANER YILDIZ

Bir Cevap Yazın